Snelfietsroutes

De provincie heeft de ambitie om samen met gemeenten nieuwe snelfietsroutes in de regio Utrecht aan te leggen. Dit doet zij door bestaande fietsverbindingen te verbeteren en aan elkaar te verbinden, zodat fietsers ongehinderd, veilig, snel en comfortabel kunnen doorfietsen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden je fiets te pakken. Dat draagt bij aan een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke provincie.

Wat is een snelfietsroute?

Een snelfietsroute is een route waarop fietsers vaker voorrang krijgen op autoverkeer en eerder groen bij verkeerslichten. De snelfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus u hoeft er niet per se snel te fietsen.

Om de nieuwe snelfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.

Waar komen de snelfietsroutes in de provincie Utrecht?

De provincie Utrecht heeft een aantal trajecten bepaald waar snelfietsroutes komen:

De exacte routes moeten nog worden vastgesteld. Dit gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en met omwonenden en belanghebbenden.

Naast bovenstaande routes verkent de provincie of afspraken met gemeenten kunnen worden gemaakt voor drie nieuwe routes. Het gaat om de verbindingen Houten-Nieuwegein-Utrecht Lage Weide, Houten-Utrecht Science Park en Utrecht-Hilversum.

Planning aanleg snelfietsroutes

De eerste stap in het realiseren van de nieuwe snelfietsroutes is het tekenen van intentieovereenkomsten tussen de provincie en de gemeenten waar de routes doorheen lopen. Zodra deze overeenkomsten getekend zijn, worden er onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld de flora en fauna in het gebied waar de routes doorheen gaan. Per gemeente worden bewonersavonden of 'ontwerpateliers' georganiseerd. Daarin worden de wensen en behoeften van de omgeving verzameld. Het realiseren van de nieuwe snelfietsroutes neemt vanaf 2019 in totaal twee tot drie jaar in beslag.

Adviesraad snelfietsroutes

In 2019 is een Adviesraad opgericht die de provincie Utrecht gevraagd en ongevraagd adviseert over alles wat met snelfietsroutes te maken heeft. In deze raad zitten vertegenwoordigers van kennis- en belangenorganisaties op fietsgebied, namelijk:

  • De Fietsersbond
  • ANWB
  • Veilig Verkeer Nederland
  • Natuur- en Milieufederatie
  • Rijkswaterstaat
  • CROW-fietsberaad
  • Goed op weg
  • Wielerplatform Utrecht

Overzicht van de adviezen van de raad

Veelgestelde vragen

Contact

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van snelfietsroutes in de regio Utrecht? Neem dan contact op met: paul.van.weenen@provincie-utrecht.nl