Betaald parkeren P+R Breukelen

Op 14 mei 2024 heeft Gedeputeerde Staten besloten betaald parkeren te gaan invoeren op P+R Breukelen en heeft de parkeertarieven bekend gemaakt. Met betaald parkeren zetten we in op bewuster gebruik van P+R Breukelen. Station Breukelen groeit uit zijn jasje, het aantal reizigers stijgt. Het is voor veel reizigers een belangrijk overstappunt langs de A2 van auto op de trein naar Amsterdam of Utrecht. 

P+R Breukelen biedt ruim 850 parkeerplaatsen om snel en comfortabel over te stappen van auto op het openbaar vervoer. Deze P+R is bedoeld voor automobilisten, in het bijzonder forensen, die de overstap op het openbaar vervoer willen maken. Op die manier draagt P+R Breukelen bij aan het afremmen van de toenemende druk op het regionale en landelijke wegennet. Betaald parkeren zal naar verwachting na de zomer 2024 worden ingevoerd.

Waarom betaald parkeren?

Betaald parkeren ontmoedigt het langparkeren door Schiphol-reizigers, carpoolers, werknemers en bezoekers uit de omgeving, en moedigt duurzame andere keuzes voor de auto aan. Als het aantal foutparkeerders afneemt, krijgen automobilisten die geen redelijk reisalternatief hebben meer ruimte om te parkeren. Ook neemt de drukte op de wegen niet toe. Mensen uit de omgeving kunnen de auto vaker thuis laten staan, en met de fiets of bus naar station Breukelen komen. 

Parkeertarieven

De parkeertarieven zijn  bekend. Elke gebruiker die maximaal 18 uur parkeert, betaalt 2,20 euro. Omdat het berekenen van het OV-parkeertarief op dit moment nog niet mogelijk is met OVpay, kan er nog geen onderscheid gemaakt worden tussen gebruikers die met het OV verder reizen en andere gebruikers van de P+R. Op termijn krijgen alleen OV-reizigers dit lage tarief.

Gebruikers van de P+R die langer dan 18 uur parkeren betalen 20 euro per 24 uur. Als er langer geparkeerd wordt dan 48 uur, dan wordt een tarief van 50 euro per 24 uur gerekend vanaf het moment van inrijden. 

Nog te nemen besluiten door Provinciale Staten

Om betaald parkeren met kentekenherkenning in te kunnen voeren en de lage parkeertarieven mogelijk te maken, nemen Provinciale Staten op 26 juni nog twee besluiten over:

  1. Het onttrekken van de parkeerterrein van de P+R aan het openbaar verkeer.
  2. Het aanmerken van de P+R met betaald parkeren als economische activiteit van algemeen belang. Om de voorgestelde parkeertarieven mogelijk te maken moet Provinciale Staten dit besluit van Algemeen Belang nemen. Alleen dan mag de provincie deze lage parkeertarieven hanteren, en voorkomt daarmee dat de parkeertarieven hoger gaan uitvallen.

Ga naar de officiële stukken over Betaald parkeren P+R Breukelen.

Verbetering reisalternatief

Ook wil de provincie de aansluiting van de bus op de trein tussen Loenen a/d Vecht en Breukelen naar Utrecht verbeteren. Op dit moment onderzoeken provincie, gemeente, NS en ProRail de mogelijkheden om het hele stationsgebied als onderdeel van OV-overstappunt Breukelen een kwaliteitsimpuls te geven. Door onder meer de aantrekkelijkheid van het stationsgebied te vergroten en de fietsenstalling uit te breiden. 
Daarnaast stelt Syntus Utrecht voor om vanaf december 2024 de bussen uit Loenen a/d Vecht en Breukelen tien minuten eerder aan te laten komen op station Breukelen waardoor de reistijd naar Utrecht Centraal met 20 minuten verkort kan worden.

Contact

Projectteam P+R Breukelen
E-mail: PR_Breukelen@provincie-utrecht.nl.