OV-knooppunten

Knooppunten zijn plekken waar bus, tram, trein, fiets en auto samenkomen en waar mensen van de ene op de andere vorm van vervoer kunnen overstappen. Daarnaast zijn knooppunten vaak ook dynamische plekken met veel bedrijvigheid, waar mensen verblijven en elkaar ontmoeten. Hoewel het overstappen de belangrijkste functie is van een knooppunt, wordt de verblijfsfunctie steeds belangrijker. De provincie Utrecht zet zich de komende jaren samen met gemeenten en andere partners in om de kwaliteit van de knooppunten te verbeteren en daar waar mogelijk nieuwe (sub)knooppunten te ontwikkelen.

Subsidie

Op 14 juli 2020 is de Uitvoeringsverordening Mobiliteit vastgesteld. U kunt subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan het halen van onze mobiliteitsdoelstellingen. Voor multimodale knooppunten kan subsidie worden aangevraagd voor fysieke aanpassingen van een knooppunt gericht op de verbetering van de kwaliteit van een knooppunt en voor onderzoek en communicatie gericht op de ontwikkeling van generieke kennis over de toepassing van maatregelen ter vergroting van de kwaliteit van knooppunten.

Naar subsidie aanvragen

Contactinformatie

Email: ovknooppunten@provincie-utrecht.nl