Spoorproject tunnels Veenendaal

In Veenendaal komen twee ongelijkvloerse spoorkruisingen. Een onderdoorgang voor auto’s bij Voorpoort en een onderdoorgang voor fietsers bij de Nieuweweg-Noord. De onderdoorgangen zijn nodig om het spoor veilig te kunnen blijven kruisen, als hier in de toekomst meer treinen rijden.

Doel

De gemeenten Veenendaal, Ede en Renswoude en de provincies Utrecht en Gelderland hebben onderzoek gedaan naar de verkeersstructuur. Daaruit is naar voren gekomen dat het wenselijk is om een fietstunnel aan te leggen bij Nieuweweg-Noord en een autotunnel bij Voorpoort. Op die manier verbeteren de doorstroming, de bereikbaarheid van industrieterrein De Batterijen en de leefbaarheid rond de Nieuweweg-Noord en is er een veilige oplossing voor fietsers die het spoor moeten kruisen. Daarnaast ontstaat er een verbinding tussen de beide delen van Fort aan de Buursteeg.

Naar verwachting zijn de onderdoorgangen en de daarmee samenhangende wegreconstructies eind 2019 gereed voor gebruik.

Ontwerp

Aan de noordzijde van de autotunnel bij Voorpoort gaat de weg vloeiend over naar de Klompersteeg-Oost. De Klompersteeg-West sluit hier vervolgens met een kruispunt op aan. De Klompersteeg en de Schalm worden verbonden door een apart brugdek over de nieuwe fietstunnel heen.

De Nieuweweg-Noord (N418) verliest vervolgens de functie van provinciale weg. De Nieuweweg-Noord wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel. Bij de huidige spoorkruising wordt de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voorpoort neemt de regionale functie over. Hiertoe wordt de weg doorgetrokken met een spoortunnel voor auto’s. De weg krijgt ten noorden een aansluiting op de Klompersteeg.

Uitvoering en planning

Na de voorbereidende werkzaamheden in 2017 is aannemer BAM in februari 2018 gestart met de uitvoering. Op 13 april 2019 is de autotunnel bij Voorpoort opengesteld voor verkeer. Verwachting is dat het totale project in het derde kwartaal van 2019 is afgerond.

Samenwerkende partijen

Het project is gezamenlijk voorbereid door de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Ede, Renswoude en Veenendaal en komt mede voort uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van de Rijksoverheid. Namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu speelt ProRail een belangrijke rol in de uitvoering van het project.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project en over de planning van de uitvoering verwijzen wij naar de website van de gemeente Veenendaal: www.veenendaal.nl waar u zich ook kunt aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over het project.

YouTube: Feestelijke opening autotunnel Voorpoort

Contact

Secretariaat van de afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur

Telefoon: 030 258 90 12

E-mail: spoortunnelsveenendaal@provincie-utrecht.nl