N233 Veenendaal, Rondweg

De provincie onderzoekt al een aantal jaren in nauwe samenwerking met de gemeente Veenendaal de mogelijkheden om de doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid via de Rondweg-Oost (N233) in Veenendaal te verbeteren. De meest actuele verkeersmodellen tonen aan dat de bereikbaarheid van de gemeente Veenendaal per auto de komende jaren steeds meer onder druk komt te staan.

Huidige situatie

Op de Rondweg-Oost in Veenendaal stroomt het verkeer onvoldoende door. In de ochtend- en avondspits staan er regelmatig files. Dit zal de komende jaren steeds vaker en over langere periodes per dag gaan gebeuren. Hierdoor worden Veenendaal en de regio slecht bereikbaar. Dit komt door de toename van het verkeer, maar ook door bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen zoals in Veenendaal-Oost. De bestaande rotondes met twee rijstroken kunnen de toenemende verkeersdrukte onvoldoende afwikkelen. Het gaat om de rotondes op de volgende kruisingen: Kruising N233-De Smalle Zijde, Kruising N233-Wageningselaan enKruising N233-Prins Clauslaan. In dit project werkt de provincie samen met de gemeente Veenendaal en de regio Food Valley.

Planning

Data (onder voorbehoud):

  • 16 oktober-26 november 2019: terinzagelegging NRD.

  • Oktober 2019-medio 2020: uitvoeren onderzoeken die nodig zijn voor het Provinciaal Inpassingsplan.

  • Na medio 2020: Terinzagelegging (voor)ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief MER met mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen, bezwaar of beroep.

De procedures worden zorgvuldig doorlopen en kosten tijd omdat belanghebbenden voldoende tijd en gelegenheid moeten krijgen om te kunnen reageren. De start van de uitvoering is mede afhankelijk van de voortgang van dit inspraak-/participatieproces. We streven ernaar om de reconstructie tussen 2024 en 2027 uit te voeren.

Contact

Als u vragen heeft over het project Rondweg-Oost Veenendaal, stuur dan een e-mail naar: N233rondweg@provincie-utrecht.nl. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen een reactie te geven. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de heer Koen van Rooijen, omgevingsmanager van de provincie Utrecht: (030) 258 25 95.