Binnenveld

Een deel van het Binnenveld is in 2014 aangewezen als Natura 2000-gebied. Specifiek gaat het om de Hel en Blauwe Hel en de Bennekomse Meent (samen 113 hectare). In deze gebieden zorgen wij samen met de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe voor de instandhouding en verbetering van de bijzondere natuur. Het gaat in deze gebieden onder andere om blauwgrasland, trilveen en Geel schorpioenmos. Deze afspraak is door het Rijk in EU-verband gemaakt en wij willen deze afspraken nakomen.

Binnenveld op de kaart

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling
Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl.