Nieuwkoopse Plassen en De Haeck

De 'Schraallanden langs De Meije' is een belangrijk natuurgebied met zogenaamd ‘blauw grasland’. Hier groeien plantensoorten die tot 1950 vrij algemeen waren, maar inmiddels beperkt zijn tot een paar reservaatjes. De reden hiervoor is dat ze in vochtige graslanden met voedselarm water leven. De schraallanden hebben een omvang van bijna 60 hectare, waarvan ongeveer 2 hectare open water. Doordat de omgeving ontwaterd is, liggen de schraallanden hoger waardoor water uit het gebied stroomt en de schraallanden verdrogen. De bodem bestaat uit een metersdikke veenlaag, met in de bovenlaag ook kleiig materiaal. Sinds 1980 wordt voor de schraallanden gebruik gemaakt van een eigen waterbeheersing, waarbij in droge tijden water uit de Meije kan worden ingelaten.

Nieuwkoopse Plassen/Haeck op de kaart

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl.