Vragen over verkeer

Hoe voorkomen jullie parkeeroverlast?

Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren bij het Veenlandencollege en de scouting. Daar is nu ook al parkeergelegenheid. Ook kan geparkeerd worden bij de sportvelden. Er komt daar een korte verbinding naar het startpunt van de wandelingen achter het Veenlandencollege. Daarnaast worden wandelaars ook verwezen naar de parkeerplaats bij de algemene begraafplaats in Wilnis. Via het bestaande wandelpad over de voormalige spoordijk kunt u het natuurgebied goed bereiken en bekijken.

We verwachten dat het natuurgebied geen parkeeroverlast zal opleveren, omdat de meeste bezoekers te voet of met de fiets zullen komen, maar we houden het nauwlettend in de gaten. Om eventuele toekomstige extra parkeerdruk toch te kunnen monitoren zal voor de aanleg van Marickenland een 0-meting plaatsvinden.  Als er daadwerkelijk sprake blijkt te zijn van een (onaanvaardbare) toename van de parkeerdruk als gevolg van de aanleg en het recreatieve medegebruik van Marickenland zal bezien worden welke oplossingen mogelijk zijn.