Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht

De provincie Utrecht heeft veel opgaven en ambities, terwijl de ruimte in onze provincie schaars is. In de Omgevingsvisie provincie Utrecht staat hoe we bijvoorbeeld omgaan met de behoefte aan extra woningen en werklocaties. Waar we duurzame energie kunnen opwekken en hoe we onze natuur kunnen versterken. En vooral ook, hoe zorgen we dat iedereen hier ook in de toekomst prettig en gezond kan leven.

De zeven thema's van de omgevingsvisie van de provincie Utrecht
De zeven thema's van de omgevingsvisie die samen zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Ruimtelijk voorstel

Het Rijk heeft eveneens veel opgaven en ambities, die ook raken aan de provincie Utrecht. Deze staan in de Nationale Omgevingsvisie en het daaraan verbonden programma NOVEX. In opmaat naar een nieuwe Nota Ruimte heeft het Rijk aan de provincie Utrecht gevraagd om in een ruimtelijk voorstel aan te geven wat mogelijk en realiseerbaar is in onze provincie. Dit doen wij in het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht. De basis voor het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht wordt gevormd door de Omgevingsvisie provincie Utrecht. Daarnaast halen we bouwstenen uit lopende provinciale en regionale uitwerkingen van nationale programma's, zoals het Utrechts Programma Landelijk Gebied, de Regionale Energiestrategieën, het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat en de regionale Woondeals. En uit de Ontwikkelperspectieven voor de NOVEX-gebieden Groene Hart, Utrecht-Amersfoort, Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Regio Schiphol. We werken voor het ruimtelijk voorstel samen met de andere overheden in onze provincie: regio's, gemeenten en waterpartners.

Het proces van het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht

In het proces van het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht werken we met drie ijkmomenten. Dan bespreken we de voortgang met het Rijk en pakken we kansen en knelpunten op. Voor ieder ijkmoment maken we een tussenproduct. 

Op basis van de drie tussenproducten wordt het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht opgesteld.

Ruimtelijk arrangement en mogelijke wijziging Omgevingsvisie provincie Utrecht

In 2024 maken Rijk en provincie op basis van het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht afspraken over de uitvoering van nationale opgaven in de provincie Utrecht. Deze afspraken worden opgenomen in een gezamenlijk ruimtelijk arrangement. Het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel Utrecht en de afspraken in het ruimtelijk arrangement zijn aanleiding tot een mogelijke wijziging van de Omgevingsvisie provincie Utrecht in 2024.

NOVEX-Schema_Proces
NOVEX-Schema_Proces.

Nieuws

Snel naar