Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER UPLG

Wij werken met overgave aan het vormgeven van de opgaven uit het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Dit willen wij graag samen (blijven) doen met onze gebiedspartners, op een manier die recht doet aan het landelijk gebied van Utrecht en aan alle mensen die er wonen, werken en recreëren. Daarom hebben wij de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER UPLG’ opgesteld.

In juli 2023 hebben wij ons gebiedsprogramma in concept ingediend bij het Ministerie van LNV (het concept-UPLG). In het najaar van 2023 is geconstateerd dat het UPLG gezien moet worden als een programma onder de Omgevingswet en dat tevens een Plan-MER noodzakelijk is. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau UPLG is een eerste stap in de Plan-MER-procedure. Het opstellen van dit document is niet verplicht, maar omdat wij hechten aan transparantie hebben wij ervoor gekozen om een NRD op te stellen. De NRD is opgesteld door een gespecialiseerd extern adviesbureau (TAUW) die ook de uiteindelijke Plan-MER zal schrijven. Hier hebben wij voor gekozen om onafhankelijkheid te borgen. 

Middels de NRD kunt u binnen de ter inzagetermijn reageren op het UPLG door het indienen van een zogenaamde zienswijze. De NRD ligt van 3 juni tot en met 12 juli a.s. elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur ter inzage op het provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht. De NRD is ook digitaal te downloaden van onze website. We nodigen u van harte uit om voor 12 juli a.s. uw zienswijze in te dienen. 
 

Meer weten?