Open keukengesprekken

In 2050 van A naar B: te voet, per fiets, auto of OV?

Terugblik op het Open keukengesprek dinsdag 2 november 2021

Hoe ziet reizen in de provincie Utrecht er voor ú uit in 2050? Verplaatst u zich dan op dezelfde manier als nu? Gaat u te voet, op de fiets, of pakt u liever de auto of het openbaar vervoer? Wat is er nodig om uw reis prettiger te maken? En wat is ervoor nodig om juist andere opties aantrekkelijk te maken? Waarin moeten we investeren? Dit zijn de vragen die de provincie Utrecht met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen heeft besproken tijdens het Open keukengesprek op 2 november 2022.

Arne Schaddelee en Yinske Silva tijdens het Open keukengesprek over mobiliteit op 2 november 2021

Een Open keukengesprek is een bijeenkomst waarin bestuurders en medewerkers van de provincie met inwoners en ondernemers in gesprek gaan over de toekomst. 

Terugblik

De bijeenkomst bestond uit programmaonderdelen voor alle deelnemers gezamenlijk, én uit deelsessies waarin we in kleine groepen met elkaar in gesprek gingen.

Welkom door gedeputeerde Arne Schaddelee

Gedeputeerde Arne Schaddelee opende de middag. Hij vertelde dat bouw van 170.000 nieuwe woningen in de provincie nieuwe mobiliteitsvraagstukken met zich meebrengt. Maar waar hebben de inwoners behoefte aan? Wat vinden zij belangrijk als het gaat over de toekomst van mobiliteit? Schaddelee nodigde de deelnemers uit om vooral uitgesproken de discussie aan te gaan.

Vijf scenario's voor 2050

Rinke Vreeke geeft een presentatie over mobiliteit in 2050

Daarna nam sociaal geograaf Rinke Vreeke ons mee naar de wereld van 2050. Zij schetste vijf scenario's van hoe mobiliteit er in de toekomst uit zou kunnen zien. Van een wereld waarin alles wat je nodig hebt zich op maximaal 15 minuten afstand bevindt tot aan de metaverse. Hiermee daagde zij deelnemers uit om een eigen toekomstscenario te verbeelden.

Download de presentatie van Rinke Vreeke (PDF 3,41 MB)

Bereikbaarheid is een recht

Derk Dohle geeft een presentatie over de toekomst van mobiliteit

Derk Dohle van de provincie Utrecht deelde vervolgens de uitkomsten van recent onderzoek naar bereikbaarheid in de provincie en sprak over rechtvaardigheid en bereikbaarheid. Waar willen mensen naartoe, hoe goed zijn die plekken te bereiken en is dit eerlijk verdeeld? Hebben mensen in verschillende gebieden dezelfde kansen? Hij benadrukte dat bereikbaarheid veel meer is dan alleen reistijd. Zo zorgt de vergrijzing voor vragen rondom toegankelijkheid en bleek uit onderzoek dat comfort en nabijheid belangrijker worden gevonden dan snelheid. 

Download de presentatie van Derk Dohle (PDF 1,94 MB)

Deelsessies

Tijdens twee deelsessies gingen deelnemers daarna met andere deelnemers en een bestuurder van de provincie Utrecht in gesprek over hoe we ons vervoer in 2050 beter, aantrekkelijker en makkelijker kunnen maken. De uitkomsten werden in een afsluitende gezamenlijke sessie besproken en hebben wij samengevat in een 'Recept voor de toekomst' (PDF 2,37 MB)

Arne Schaddelee, Derk Dohle, Rinke Vreeke en Yinske Silva tijdens het Open keukengesprek op 2 november 2021

Sprekers

 • Arne Schaddelee

  Arne Schaddelee is gedeputeerde bij de provincie Utrecht. Het onderwerp mobiliteit is één van de onderwerpen waar hij verantwoordelijk voor is. Arne betrekt graag inwoners bij het maken van beleid. Bijvoorbeeld over hoe we onze mobiliteit inrichten: de bus, tram, fietspad en autoweg. Goede participatie brengt de provincie dichtbij, maakt concreet wat we doen en helpt inwoners om daarover mee te praten. Het is zijn ambitie om zo bij te dragen aan een provincie waarin het fijn en vooral gezond wonen en werken is!

  Als gastheer van de bijeenkomst opent en sluit Arne Schaddelee het Open keukengesprek. Hij geeft een inhoudelijke toelichting op het onderwerp en vertelt waarom de provincie het hier graag met u over wil hebben.

  gedeputeerde Arne Schaddelee
 • Rinke Vreeke

  Rinke Vreeke is sociaal geograaf en buigt zich over sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving. De stad, regio, cultuur, de wisselwerking tussen menselijk gedrag en het ontwerp van de omgeving: Rinke weet er raad mee, getuige ook haar rol als medeoprichter van Stadslab RAUM Leidsche Rijn. Of het nu gaat over thema’s als eenzaamheid of mobiliteit, ze stelt voortdurend de vraag hoe we onze toekomst samen beter kunnen vormgeven.

  Tijdens het Open keukengesprek neemt ze ons mee naar scenario’s voor 2050. Ze schetst trends die zullen bepalen hoe we dan zullen reizen en daagt ons uit om ons eigen toekomstscenario te verbeelden.

  Lees het interview met Rinke

  Rinke Vreeke - gastspreker - credits Mariska Kerpel.jpg
 • Derk Dohle

  Derk Dohle sleutelt graag aan fietsen en aan de onderwerpen economie, innovatie, ruimtelijke ontwikkeling en cultuur bij de provincie Utrecht. En dat al dertien jaar. Als ambtelijk opdrachtgever (vaar)wegen en verkeersveiligheid tekent hij de inhoudelijke lijnen rond bereikbaarheid en onderzoekt hij wat nodig is om nieuwe ontwikkelingen te realiseren.

  Tijdens het Open keukengesprek biedt hij een blik in de interne keuken van de provincie. Hoe bereidt de provincie zich voor op bereikbaarheid in de toekomst, met welke ontwikkelingen houdt de provincie rekening? Derk Dohle vertelt het.

  Lees het interview met Derk

  Derk Dohle