Speciale telefoonnummers

Wegen

Spoedeisende klachten over wegen

030 258 36 00
Bel dit nummer alleen voor spoedeisende zaken zoals storing aan verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg. Het is dag en nacht bereikbaar.

Algemene informatie over wegen

030 258 90 13

Mobiliteit

030 258 90 12

Wegwerkzaamheden

030 258 38 88

Diversen

Infopunt water en milieu

030 258 25 82

Zwemwatertelefoon

030 702 33 33

Milieuklachtenlijn

0800 022 55 10

Steunpunt natuur

030 258 30 33

Huisstijl en logo's

030 258 91 11

Paushuize

030 231 23 81