Aanbesteding openbaar vervoer in provincie Utrecht klaar voor de start

De provincie zoekt twee vervoerders die van 2025 tot 2035 al het openbaar vervoer (OV) in de provincie gaan regelen. Het provinciebestuur heeft definitief vastgesteld aan welke eisen, voorwaarden, richtlijnen en verplichtingen de uitvoering van het openbaar vervoer moet voldoen. De aanbesteding start in de maand juli.

jongeren bij bushalte

De vervoerders die inschrijven op deze aanbesteding scoren punten als hun vervoersaanbod goed inspeelt op het uitgangspunt 'groeien en koesteren': het inzetten op groei van het aantal reizigers in de bussen en trams en het voorbereiden op de noodzakelijke uitbreiding van het OV door de verdergaande groei van reizigers door de komst van meer woningen en banen. En tegelijkertijd ook het blijven koesteren van de verbindingen met minder reizigers om zo een belangrijke sociale functie te vervullen. Verder zijn een betrouwbare ontwikkeling naar vervoer zonder uitstoot van gassen, excellente uitvoering van het OV en goed werkgeverschap belangrijke onderwerpen in het gunningsmodel.

Flexibel en kwalitatief goed OV

Belangrijkste opdracht is dat het openbaar vervoer met bus en tram beter gaat inspelen op de vele ontwikkelingen in onze provincie in de periode tot 2035. Nieuw is dat de concessie-afspraken tussentijds herijkt worden met twee herijkingsmomenten in 2028 en 2031, zodat ze kunnen worden aangepast aan de actualiteit.

U-OV breidt uit met U-liner

De nieuwe concessie wordt uitgebreid met de U-liner, een nieuwe snelle busdienst voor de middellange afstanden. De bussen op de U-liner bieden meer comfort en zitplaatsen, wat past bij deze langeafstandsverbinding. Ook komen er een goed functionerend wifi en oplaadmogelijkheden voor onder andere mobiel, waar reizigers gratis gebruik van mogen maken.

Toegankelijkheid

Eerder heeft de provincie alle uitgangspunten en eisen voorgelegd aan het reizigersplatform ROCOV Utrecht, de gemeenten in de provincie, omliggende vervoersautoriteiten en wegbeheerders (ook buiten de provincie). Ook zijn potentiële marktpartijen geraadpleegd. Na deze laatste ronde van inspraak is het programma van eisen op een aantal punten aangepast. Zo kwam onder meer naar voren dat de eisen over toegankelijkheid en inclusiviteit scherpen moesten. Er is geadviseerd om het aantal veiligheidsmedewerkers (BOA's) te verhogen op de buslijnen buiten de stad Utrecht. De huidige problemen met netcongestie hebben geleid tot aanpassing van de eisen over zero emissie. Netcongestie gaat over de vraag naar transport van elektriciteit is zowel bij de als de afnemer groter dan de transportcapaciteit van het net.

In het voorjaar van 2024 maakt de provincie bekend welke twee vervoerders de beste aanbiedingen hebben gedaan.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01