Juryleden van de Bakhuis-Woltersprijs 2022 stellen zich voor: ‘Het is leuk en een eer!’

Bron: Provinciale Staten

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt de winnaar van de Bakhuis-Woltersprijs van dit jaar bekendgemaakt door een jury van vijf vrouwen met verschillende achtergronden. Maar wie zijn dat precies? Hieronder stellen ze zich aan jou voor!

Devika Partiman, juryvoorzitter Bakhuis-Woltersprijs

Devika Partiman (voorzitter)

Oprichter van de stichting ‘Stem op een Vrouw’

"In mijn dagelijks werk zet ik mij in om meer vrouwen politiek actief en verkozen te laten worden. Dat doe ik, omdat ik in de praktijk zie dat politieke keuzes emancipatie kunnen bevorderen maar ook in de weg zitten. Ik ben trots lid en voorzitter van de jury van de Bakhuis-Woltersprijs, omdat de prijs mensen viert die zich inzetten voor emancipatie. Een geëmancipeerd leven leiden, en anderen ondersteunen om dit te doen, is bijdragen aan een meer gelijkwaardige wereld." 

Angela Maas, jurylid van de Bakhuis-Woltersprijs 2022

Angela Maas

Hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan Radboud UMC in Nijmegen

"Als geboren en getogen Utrechtse vind ik het heel eervol om voor de tweede keer jurylid te mogen zijn van de Bakhuis-Woltersprijs. Zij, Hendrika Bakhuis-Wolters, heeft ruim honderd jaar geleden belangrijke stappen gezet in de Utrechtse politiek, waar wij als vrouwen nog steeds van profiteren. Daarom is het goed om mensen die zich ook nu inzetten voor een betere positie van vrouwen in het zonnetje te zetten." 

Nelly Voogt, jurylid van de Bakhuis-Woltersprijs 2022

Nelly Voogt

Ondernemer en oprichter van de stichting Vrouwenwielrennen Utrecht

"Vrouwenwielrennen Utrecht is een trainingsgroep die sinds 1998 fanatieke wielrensters de kans biedt om op hun eigen niveau te trainen en hun grenzen te verleggen. Als zelfstandig ondernemer werk ik onder andere voor de gemeente Utrecht als kartrekker van het thema inclusief sporten & bewegen van het Utrechts Sportakkoord. Het mooie van de Bakhuis-Woltersprijs vind ik dat vrouwen die zich proactief en zichtbaar hebben ingezet voor de maatschappij in de schijnwerpers komen te staan. Dit kan andere vrouwen inspireren en motiveren om zich ook actief in te zetten voor de maatschappij." 

Lineke Maat, jurylid van de Bakhuis-Woltersprijs.nl

Lineke Maat

Oud-directeur Taal Doet Meer, allereerste winnaar van de Bakhuis-Woltersprijs

"Met meer dan 1000 vrijwilligers werkt Taal Doet Meer aan de taalvaardigheid en participatie van Utrechters, jong en oud. Empowerment van vrouwen is daarbij een centraal thema. Inmiddels ben ik directeur van de Kap, een organisatie gericht op informele zorg en mantelzorgondersteuning. Daarnaast werk ik nog als zelfstandig ondernemer in het sociale domein. Op al deze plekken zet ik me in voor onderlinge betrokkenheid en het meedoen van kwetsbaren aan de samenleving. Ik ben vereerd dat ik dit jaar aan de jury van de Bakhuis-Woltersprijs mag bijdragen."

Karin Boelhouwer, jurylid van de Bakhuis-Woltersprijs 2022

Karin Boelhouwer

Fractievoorzitter GroenLinks Provinciale Staten Utrecht, mede-initiatiefnemer Bakhuis-Woltersprijs

"Sinds 2011 ben ik Statenlid en sinds 2019 fractievoorzitter. Ik hield en houd me in de politiek bezig met onder andere kunst en erfgoed, participatie en een inclusieve provincie. Inclusiviteit is één van de redenen om de Bakhuis-Woltersprijs in het leven te roepen en ik ben er trots op dat we deze in 2021 voor het eerst mochten uitreiken. Lyke Veen, het jongste Statenlid in onze provincie, zat vorig jaar in de jury. Ik vind het leuk en een eer om het stokje van haar over te nemen." 

Meer informatie 

Via www.bakhuiswoltersprijs.nl konden tot en met 6 februari kandidaten voordragen worden voor de Bakhuis-Woltersprijs. De prijs geeft erkenning aan een persoon die zich in de provincie volop inzet voor de maatschappij en voor vrouwenemancipatie in het bijzonder. Een jury maakt op 8 maart, Internationale Vrouwendag, in een speciale uitzending van RTV Utrecht de winnaar bekend.

Heb je vragen over de Bakhuis-Woltersprijs dan kun je contact opnemen met Roel Breet, communicatieadviseur griffie Provinciale Staten, roel.breet@provincie-utrecht.nl, 06 43 24 64 02.