Ruim een miljoen euro coronasteun in 2023 voor cultuur- en erfgoedsector

Toen de coronacrisis uitbrak heeft de provincie een Steun- en herstelpakket vrijgemaakt om de cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. Hiermee zijn bijna 400 instellingen, initiatieven en makers ondersteund. Nog steeds ervaart de sector de gevolgen van de crisis. Voor het jaar 2023 is nog ruim 1 miljoen euro over uit het Steun- en herstelpakket dat wordt gebruikt om de sector verder te laten herstellen.

: 'Een ode aan…' van Afra Ernst, tijdens Spoormakers Festival, oktober 2020 Het Huis Utrecht  © Anna van Kooij
'Een ode aan…' van Afra Ernst, tijdens Spoormakers Festival, oktober 2020 Het Huis Utrecht  © Anna van Kooij

Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'Corona heeft een grote impact gehad op de cultuur- en erfgoed sector. Samen met de stijgende kosten op het gebied van energie, personeel en materiaal maakt het dat de sector het nog steeds zwaar heeft. De afgelopen periode hebben we nauw samengewerkt met de sector en gekeken hoe het laatste jaar van het Steun- en herstelpakket het beste kan worden ingezet en we ook de investeringen van eerdere jaren kunnen bestendigen'.

Het laatste jaar van het Steun- en herstelpakket waarvoor nog ruim 1 miljoen euro beschikbaar is, wordt ingezet op programmering van voorstellingen en tentoonstellingen, innovatie en ontwikkeling en op de terugkeer van publiek en vrijwilligers. Jonge makers krijgen hierbij extra aandacht. De verschillende regelingen worden begin 2023 bekendgemaakt.

Tussentijdse evaluatie

Er is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar het Steun- en herstelpakket. Dit is tegelijkertijd gedaan met de evaluatie van het Cultuur en- erfgoedprogramma 2019-2023 van de provincie, dat onlangs met één jaar is verlengd tot en met 2024. Er is een rapport opgesteld met de bevindingen. Dit vormt de basis voor het nieuw te ontwikkelen Cultuur- en erfgoedprogramma voor 2025-2028.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32