Voucherregeling bedrijfsopvolging MKB van start

De voucherregeling bedrijfsopvolging MKB (Midden- en Kleinbedrijf) is een regeling waarbij kleine en middelgrote (familie)bedrijven in de provincie met 2 tot 25 werknemers hulp kunnen krijgen bij het overdragen van hun bedrijf.

biljetten en munten

Met deze regeling kunnen deze bedrijven een soort tegoedbon (subsidie) aanvragen om advies te krijgen over het proces van bedrijfsoverdracht. Deze voucher/tegoedbon is dus eigenlijk geld dat u kunt gebruiken om hulp in te schakelen. Het maximale bedrag van deze subsidie is 2.000 euro zonder belasting.

Een goed proces voor bedrijfsoverdracht is belangrijk om ervoor te zorgen dat een bedrijf blijft bestaan en zich aanpast aan de toekomst. Dit heeft ook invloed op het behouden van banen en welvaart in het gebied. Met deze regeling wil de provincie helpen bij dit proces. Daarnaast heeft de provincie het "Bedrijfsopvolging van het (familie)bedrijf"-programma, waarbij MKB (familie)bedrijven coaching krijgen. Dit programma is erop gericht ondernemers bewust te maken, te begeleiden en te ondersteunen bij het maken van keuzes over wie het bedrijf kan overnemen.

Meer informatie over deze subsidie: Voucherregeling advies bedrijfsopvolging MKB.

Voor persinformatie:
lotte.mulders@provincie-utrecht.nl, 06 39 25 06 62