Voucherregeling advies bedrijfsopvolging MKB

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Met deze regeling kunnen MKB (familie)bedrijven in de provincie Utrecht met 2 t/m 25 medewerkers een voucher (subsidie) aanvragen voor het krijgen van advies op het gebied van bedrijfsopvolging. Met een voucher wordt in deze regeling een subsidie bedoeld om advies in te kopen. De subsidie bedraagt maximaal € 2.000,- exclusief btw.

Een goed bedrijfsopvolgingsproces is van belang voor de continuïteit en toekomstbestendigheid van een onderneming en daarmee ook van belang voor het behoud van werkgelegenheid en welvaart in de regio. Met deze regeling geeft de provincie daar ondersteuning aan. Daarnaast biedt de provincie het programma ‘Bedrijfsopvolging van het (familie)bedrijf’ aan, dat voorziet in een coachingstraject voor MKB (familie)bedrijven. Het programma is erop gericht ondernemers bewust te maken, te begeleiden en te ondersteunen bij het maken van keuzes over opvolging.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier