Werkzaamheden en afsluiting Parallelweg in IJsselstein

Vanaf maandag 4 september vinden er werkzaamheden plaats aan de Parallelweg in IJsselstein. Deze werkzaamheden maken deel uit van de aanleg van de doorfietsroute IJsselstein - Utrecht, waarvoor in IJsselstein zo’n 3 kilometer fietspad wordt aangepast. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet de Parallelweg tijdelijk worden afgesloten.

Visual Parallelweg IJsselstein

Let op: Door enkele onvoorziene omstandigheden zijn de werkzaamheden aan de doorfietsroute in IJsselstein sinds 8 september tijdelijk stilgelegd. Onderstaande planning is dus niet meer van toepassing.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats aan de Parallelweg in IJsselstein tussen rotonde Baronieweg/Parallelweg en de splitsing Parallelweg/Zavelweg en starten op 4 september met het plaatsen van de omleidingsborden voor fietsers en voetgangers. Daarna wordt er een nieuwe wegconstructie aangebracht. Naar verwachting kan rond 18 september een nieuwe asfaltdeklaag met nieuwe belijning worden aangebracht.

Wegafsluiting en omleidingsroutes

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet de Parallelweg vanaf 4 september worden afgesloten. Tijdens de afsluiting is er een omleidingsroute voor fietsverkeer. Deze staat met gele borden aangegeven. Deze route start op Parallelweg en loopt via de Maria Montessoristraat, de Hoge Dijk, Ellen Keystraat en het Jaagpad via een tijdelijk fietspad naar de Zavelweg, en vice versa.

Om het gemotoriseerde verkeer doorgang te geven, wordt het paaltje bij de splitsing Geinoord – Hollandse Jaagpad tijdens de asfalteerwerkzaamheden naar beneden gelaten. Ook de omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer staat met gele borden aangegeven.

Geluidshinder

De werkzaamheden vinden overdag plaats, op doordeweekse dagen en kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Wij proberen de geluidshinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken door de frees-, slijp- en trillingswerkzaamheden niet uit te voeren voor 08:00 uur ’s ochtends en na 17:00 uur ’s middags.

Werkzaamheden volgende deel

Over de werkzaamheden aan het derde en laatste deel publiceren we op een later moment.

Blijf op de hoogte

De voortgang van de werkzaamheden is online te volgen via de app 'Doorfietsroute IJsselstein'. Deze app is gratis te downloaden in de App Store en Play Store.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over de ontwerpen en de ontwikkeling van deze route is te vinden op de storymap doorfietsroutes in de provincie Utrecht.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg dan @werkaandewegutr

Voor persinformatie: 
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01