Nieuws over Utrecht

Via onderstaand overzicht kunt u de meest recente nieuws- en persberichten van de provincie Utrecht bekijken. Via de zoekfunctie kunt u eerder gepubliceerde nieuws- en persberichten opvragen.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Nieuws over Utrecht

Onderstaand overzicht laat de meest recente nieuws- en persberichten van de provincie Utrecht zien. Via de zoekfunctie kunt u eerder gepubliceerde nieuws- en persberichten opvragen.

Zoeken in dit overzicht

Zoeken binnen de index
Periode
24 april 2014

De provincie viert de Dag van Europa vrijdag 9 mei 2014 met een debat in de Botanische Tuinen Utrecht. Het programma is opgesteld in samenwerking met de Economic Board Utrecht (EBU).

24 april 2014
Stal van Back McMaster architecten

Het project Nieuwe stallen met kwaliteit (voorheen Innovatieve stallen) heeft een nieuwe projectleider en een andere insteek.

24 april 2014
Wethouder Adriani (Nieuwegein) en gedeputeerde Krol

De gemeente Nieuwegein heeft met de provincie gekeken wat de mogelijkheden zijn in zogeheten ’pauzelandschappen’, zoals de A12-zone. Niet alleen om het gebied een meerwaarde te geven, maar ook om de rentelasten van de gemeente te verlichten. Dat heeft mooie plannen opgeleverd.

24 april 2014
ontwerpschets huis

’Ruimte; geven en nemen’, daar wil de provincie op 12 juni graag over in gesprek met iedereen die zich betrokken voelt bij ruimtelijke ontwikkeling. Die dag is er een informatiemarkt over het Ruimtelijk Actieprogramma en worden er ook verdiepende workshops gehouden.

23 april 2014
Polder De Bovenland

In de zomerperiode van 2014 gaat de provincie Utrecht een faunapassage aanleggen onder de Ingenieur Enschedeweg (N212) in Wilnis.

23 april 2014

Van december 2013 tot februari 2014 heeft een bestuurlijke consultatie in het kader van het Deltaprogramma plaatsgevonden. Op het Regioadvies Neder-Rijn en Lek zijn schriftelijk 30 reacties binnengekomen van besturen van provincies, waterbeheerders, gemeenten en belangenorganisaties. Daarnaast is een aantal mondelinge reacties binnengekomen.

23 april 2014

Mevrouw Ingeborg Thoral, de extern adviseur ruimtelijke kwaliteit, heeft een advies uitgebracht over de invulling van zogenoemde kernrandzones.

23 april 2014

De provincie Utrecht gaat de komende jaren ruim 1700 hectare grond die van het Rijk is overgenomen verkopen. Het gaat zowel om gronden in (toekomstige) natuur- en recreatiegebieden, als om veelal agrarische gronden overtollig buiten deze gebieden.

22 april 2014
Drie commissarissen van de Koning

"Volstrekt onvoldoende". Zo beoordelen de drie provincies het door het kabinet beoogde pakket aan taken en bevoegdheden van de nieuw te vormen superprovincie. Dat is hun conclusie na het overleg van vorige week.

22 april 2014

Om de opstoppingen in de spits op te lossen en de verkeersveiligheid te verbeteren, legt de provincie Utrecht een rotonde aan op het kruispunt van de Nieuwe Weteringseweg (N234) en de Koningin Wilhelminaweg (N417) in De Bilt.