Nieuws over Utrecht

Via onderstaand overzicht kunt u de meest recente nieuws- en persberichten van de provincie Utrecht bekijken. Via de zoekfunctie kunt u eerder gepubliceerde nieuws- en persberichten opvragen.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Nieuws over Utrecht

Onderstaand overzicht laat de meest recente nieuws- en persberichten van de provincie Utrecht zien. Via de zoekfunctie kunt u eerder gepubliceerde nieuws- en persberichten opvragen.

Zoeken in dit overzicht

Zoeken binnen de index
Periode
15 april 2014
Cultuurhuis Oranjepoort in Langbroek geopend

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts en burgemeester Poppens van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben 11 april het Cultuurhuis/dienstencentrum Oranjepoort te Langbroek geopend. De opening was drukbezocht.

10 april 2014
De Vreelandbrug over de Vecht in Vreeland

De provincie Utrecht voert maandag 14 april onderhoudswerkzaamheden uit aan de Vreelandbrug in Vreeland. De brug ligt in de Provincialeweg (N201). De werkzaamheden leveren weinig hinder op voor het verkeer op deze weg.

9 april 2014
Ecoduct, de Grebbeweg (N225) in Rhenen

In de ochtend van 11 april is de Grebbeweg (N225) in Rhenen weer open voor al het verkeer. De wegwerkzaamheden op de Grebbeberg zijn dan grotendeels gereed en de ecobrug is dan geplaatst waardoor de wegafzettingen verwijderd kunnen worden.

9 april 2014
Kantorenleegstand / Ton Koene / Hollandse Hoogte

Het kantorenpark Planetenbaan in Maarssenbroek staat voor een grote uitdaging. Het gebied wordt herontwikkeld om de (toenemende) leegstand aan te pakken. In samenwerking met de provincie Utrecht en het gebied is de eerste stap gezet naar herontwikkeling van de Planetenbaan.

3 april 2014
Carpoolbord

In de provincie Utrecht zijn nieuwe carpoolborden geplaatst, een primeur. De nieuwe borden zijn onderdeel van totale make-overs van 14 carpoolplaatsen, om de kwaliteit te verbeteren en zodoende het gebruik ervan te stimuleren.

3 april 2014
Winnaars adviescheques met gedeputeerde Pennarts en commissaris van Beek

Hoe werf je nieuwe leden? Waar vind je sponsoren? Hoe stel je een beleidsplan op en hoe ontwikkel je een website? Veel culturele vrijwilligersorganisaties worstelen met die vragen ...

1 april 2014

Nieuws uit PS: Om de twee jaar wordt het beleid over de hoefdieren edelhert, damhert en wild zwijn geëvalueerd. Dit is de eerste keer. Voor het damhert en het wild zwijn wordt een nul-stand nagestreefd. Op basis van de evaluatie wordt nagegaan of de afgegeven ontheffingen het mogelijk hebben gemaakt de stand van damhert en wild zwijn te ...

1 april 2014
Groepspost Dom 1914

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de eerste Wereldoorlog uitbrak. Om dit te herdenken worden op diverse locaties in de provincie activiteiten opgezet die voor een breed publiek interessant zijn. Op vrijdag 28 maart werd in Het Utrechts Archief het spits afgebeten. Daar openden gedeputeerde Mariëtte Pennarts en burgemeester van Zanen de ...

1 april 2014

Nieuws uit PS: Door het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit geeft de provincie de gemeente Utrecht meer tijd om, nu na de verkiezingen en de coalitievorming, opnieuw gesprekken te voeren over duurzame energieopwekking en om draagvlak te creëren voor windenergie op Lage Weide. De gemeente zal hiervoor met maatschappelijke partners in ...

1 april 2014

Nieuws uit PS:De kadernota Ondergrond is opgesteld naar aanleiding van de toenemende drukte in de ondergrond door onder meer de sterke opkomst van nieuwe vormen van energiewinning. Er zijn een aantal actuele beleidsvragen uitgewerkt rond drinkwater, ondiepe bodemenergie, bodemsanering en mijnbouwactiviteiten in diepere lagen. De kadernota ...