Aankoop van NNN-gronden

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versterken, is tussen 1990 en 2012 ruim 5000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuurterrein. In het nieuwe natuurbeleid is afgesproken dat daar vanaf 2013 nog circa 4500 hectare nieuwe natuur bij komt. Naast de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) is er nu ook deze aankoopregeling bijgekomen, de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN), als middel om het doel van meer natuur te bereiken. Het Natuurbeheerplan (NBP) is het subsidiekader om natuur- en landschapsbeleid te realiseren.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier