Aankoop van NNN-gronden

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

Om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versterken, is tussen 1990 en 2012 ruim 5000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuurterrein. In het nieuwe natuurbeleid is afgesproken dat daar vanaf 2013 nog circa 4500 hectare nieuwe natuur bij komt. Naast de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) is er nu ook deze aankoopregeling bijgekomen, de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN), als middel om het doel van meer natuur te bereiken. Het Natuurbeheerplan (NBP) is het subsidiekader om natuur- en landschapsbeleid te realiseren.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier

De aanvraagperiode is verlopen op 14 oktober 2021