Kennisgevingen provinciale steunmaatregelen

Provinciale steunmaatregelen, zoals subsidies, moeten in beginsel op grond van de Europese staatssteunregels ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie.

Verenigbare steun

De Europese Commissie heeft in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LGVV) bepaalde categorieën van steun vrijgesteld van deze aanmeldingsplicht. Bijvoorbeeld steun aan kleine en middelgrote ondernemingen, steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, steun voor milieubescherming en steun voor cultuur en instandhouding van het (cultureel en natuurlijk) erfgoed. De steun is verenigbaar met de interne markt als deze voldoet aan de voorwaarden, zoals de in aanmerking komende kosten en de maximaal toegestane steunintensiteit.

Kennisgevingen

De provincie Utrecht toetst subsidieaanvragen aan de vrijstellingsmogelijkheden. Als een vrijstelling van toepassing is, dan dient de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie te zenden met informatie over deze steunmaatregel. Deze informatie moet ook op een provinciale staatssteunwebsite worden gepubliceerd met een link naar de volledige tekst van de steunmaatregel. Hieronder vindt u deze informatie.

Daarnaast staat deze informatie over individuele steunmaatregelen van meer dan 500.000 euro onder de AGVV en individuele steun van meer dan 60.000 euro onder de LGVV in de Transparantie Aid Module van de Europese Commissie.