Kennisgevingen provinciale steunmaatregelen

Provinciale steunmaatregelen, zoals subsidies, moeten in beginsel op grond van de Europese staatssteunregels ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie.

Verenigbare steun

De Europese Commissie heeft echter in de zogenoemde Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LGVV) categorieën steun vrijgesteld van deze aanmeldingsplicht, zoals op het terrein van steun voor kleine en middelgrote ondernemingen, steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, steun voor milieubescherming en steun voor cultuur en instandhouding van het (cultureel en natuurlijk) erfgoed. De steun is verenigbaar met de interne markt als deze voldoet aan de voorwaarden, zoals de in aanmerking komende kosten en de maximaal toegestane steunintensiteit.

Kennisgevingen

Provincie Utrecht toetst subsidieaanvragen aan deze vrijstellingsmogelijkheden. Als een vrijstelling van toepassing is, dan dient de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie te zenden met informatie over deze steunmaatregel. Deze informatie moet ook op een provinciale staatssteunwebsite worden gepubliceerd met een link naar de volledige tekst van de steunmaatregel. Hieronder treft u deze informatie over de desbetreffende steunmaatregelen aan. Daarnaast is informatie over individuele steunmaatregelen van meer dan €500.000,- onder de AGVV en individuele steun van meer dan €60.000,- onder de LGVV opgenomen in de Transparantie Aid Module van de Europese Commissie.