Herinrichting stationsomgeving Breukelen

Het station Breukelen groeit uit zijn jasje, het aantal reizigers stijgt. Station Breukelen is een belangrijk OV-knooppunt in de regio Utrecht. Het is voor veel reizigers een belangrijk overstappunt langs de A2 van auto naar de trein, ook wel mobiliteitshub genoemd. Er komen ook veel fietsers en busreizigers naar station Breukelen. De groei van het aantal reizigers heeft z’n weerslag op de belevingswaarde van reizigers en organisaties en de benodigde ruimte voor onder andere fiets- en autoparkeren rondom station Breukelen. Gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht, NS en ProRail onderzoeken de mogelijkheden om de openbare ruimte van deze stationsomgeving te verbeteren. Het doel van de herinrichting van het stationsgebied is de openbare ruimte te verfraaien, klimaatbestendiger in te richten, de sociale veiligheid te verbeteren, de verblijfskwaliteit te vergroten en goed te kijken hoe we de overstap van reizigers zo efficiënt en goed mogelijk kunnen laten verlopen. 

Wat vooraf ging?

In 2023 hebben bijna 400 mensen een enquête ingevuld over de stationsomgeving; download een samenvatting van de resultaten. Treinreizigers, omwonenden, ondernemers en studenten gaven hun mening en bevindingen over het gebruik van de stationsomgeving Breukelen. Verder zijn er verschillende gesprekken gevoerd met het waterschap, RWS, busvervoerder Syntus Utrecht, Fietsersbond, ROCOV/Rover en lokale partijen uit het gebied zoals Ed Kroket, Van der Valk, McDonalds en andere belanghebbenden.
Verschillende scenario’s voor maatregelen zijn onderzocht. Het gaat om maatregelen zoals meer ruimte voor langzaam verkeer (betere fietsenstallingen, toevoeging van 100 fietsparkeerplekken, ruimte voor voetgangers), maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren (aanpak van de onderdoorgang, verbeteren chauffeurswachtruimte en busreizigers, betere zichtlijnen), klimaatadaptatie door vergroening en het vergroten van uitstraling en aantrekkelijkheid. 

Waar zitten we nu?

Alle input en informatie uit de gevoerde gesprekken, sessies en enquête heeft geleid tot een plan met een schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van de stationsomgeving. De komende maanden willen we dit schetsontwerp verder uitwerken naar een definitief ontwerp. De gesprekken en bijeenkomsten met belanghebbenden blijven we organiseren. Op verschillende momenten betrekken we gebruikers, omwonenden, ondernemers en belanghebbenden partijen in het proces. Alle input en reacties vormen weer de basis voor verdere aanscherping en uitwerking van het ontwerp. 

Zo maken we station Breukelen klaar voor de toekomst.

Samenwerking

Voor de herinrichting van de openbare ruimte van stationsgebied Breukelen werken gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht, NS en ProRail samen. Op dit moment treedt de provincie Utrecht op als regisseur namens de samenwerkende partijen.

Contact

Projectteam Stationsgebied Breukelen
E-mail: info@stationsgebiedbreukelen.nl.