Moerasblokken in Groot Mijdrecht Noord-Oost

In Groot Mijdrecht Noord-Oost realiseert de provincie drie moerasblokken met daaromheen bloemrijk grasland. Op die manier ontstaat er een leefgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals de lepelaar, purperreiger en de roerdomp. Het sluit mooi aan op het noordelijk gelegen natuurgebied Waverhoek dat circa 55 hectare groot is. In 2019 zijn er twee moerasblokken opgeleverd: ‘Moerasblok 2 & 3’. In deze gebieden vind je waterhuishoudkundige kunstwerken. Die zijn bedoeld om een schommelend waterpeil in de moerasblokken mogelijk te maken en dit te reguleren.

Eind 2019 is de provincie gestart met de voorbereiding van het laatste en ook het grootste moerasgebied in Groot Mijdrecht Noord-Oost: ‘Moerasblok 1’. De verwachting is dat de inrichting van dit gebied in meerdere fases wordt gerealiseerd. Het streven is om in het najaar van 2021 te starten met de uitvoering van de eerste fase.

Contact

Projectleider Agenda Vitaal Platteland Marc Wilborts
Telefoon: 06 - 15874203

Secretariaat van de beleidsafdeling
E-mail: secretariaat_11@provincie-utrecht.nl