Moerasblokken in Groot Mijdrecht Noord-Oost

In Groot Mijdrecht Noord-Oost realiseert de provincie drie moerasblokken met daaromheen bloemrijk grasland. Op die manier ontstaat er een leefgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals de lepelaar, purperreiger en de roerdomp en zal daarmee mooi aansluiten op het noordelijk gelegen natuurgebied Waverhoek dat circa 55 hectare groot is. Op 8 april 2019 zijn twee moerasblokken van circa 4 en 13 hectare groot opgeleverd als zijnde Moerasblok 2 & 3. Deze gebieden zijn voorzien van waterhuishoudkundige kunstwerken die zijn bedoeld om een fluctuerend waterpeil binnen de moerasblokken mogelijk te maken en te regulieren.

November 2019 is de provincie gestart met de planvoorbereiding van het laatste en tevens het grootste moerasgebied in Groot Mijdrecht Noord-Oost. Een gebied ter grootte van 57 hectare is beoogd voor de inrichting van Moerasblok 1. De verwachting is dat dit gebied in meerdere fases wordt gerealiseerd. Het streven is om in het najaar van 2021 te starten met de uitvoering van fase 1.

Contact

Projectleider Agenda Vitaal Platteland Marc Wilborts
Telefoon: 06 - 15874203

Secretariaat van de beleidsafdeling
E-mail: secretariaat_11@provincie-utrecht.nl