Groot Wilnis-Vinkeveen

Groot Wilnis-Vinkeveen ligt in de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Het gebied is volledig aangepast aan de eisen van de moderne melkveehouderij. De polder is een toonaangevend weidevogelgebied en herbergt waardevolle sloot-, oever- en schraallandvegetaties. Inspanningen van betrokken agrariërs dragen hieraan bij. Om het veenweidelandschap van Groot Wilnis-Vinkeveen te behouden en verder te ontwikkelen, is in 2010 voor deze polder een gebiedsconvenant gesloten. Tien gebiedspartijen hebben hiervoor hun handen ineen geslagen. Beoogde doelen in het gebied zijn schoon water, beperken bodemdaling, veelzijdige natuur, vitale landbouw en weidse recreatie.

Video en nieuws

Snel naar

Contact

Heeft u vragen over het project Groot Wilnis-Vinkeveen, neem dan contact op met de projectleider Maeike Pebesma, maeike.pebesma@provincie-utrecht.nl.

Telefoon: 06 - 53 40 22 96.