Oostelijke Vechtplassen (Natura 2000)

De Oostelijke Vechtplassen is een uniek Oer-Hollands landschap dat deels in het noordwestelijke deel van de provincie Utrecht ligt en deels in de provincie Noord-Holland. Het is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. Het kenmerkende van dit natuurgebied is het laagveen met afwisseling van water, open landschap, moerasbos en het zeldzame trilveen. Als er niks in het gebied wordt gedaan, wordt al het water vanzelf langzamerhand land en vervolgens bos.

Oostelijke Vechtplassen op de kaart

Projecten in de Oostelijke Vechtplassen

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling

Telefoon: 030 258 90 11

E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl.