Praat u mee over de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied?

De Gebiedsgerichte Aanpak is een gezamenlijk belang. In de gebieden zijn veel verschillende doelstellingen die integraal opgepakt moeten worden, zodat er een blijvende balans is tussen natuur en leefbaar platteland met een economisch rendabele en duurzame agrarische sector. Voor de uitwerking is samenwerking met waterbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties, de verschillende terreinbeheerders, agrarische ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele Utrechtse landelijke gebied cruciaal.

De provincie coördineert de Gebiedsgerichte Aanpak waar de opgaven op het vlak van water, bodemdaling, natuur en stikstof samenkomen. Maar wij hebben ieders kennis, kunde en medewerking nodig om het goed te kunnen doen. We nodigen daarom iedereen uit om mee te praten en samen tot goede oplossingen te komen. Onze gebiedsteams gaan graag het gesprek aan.

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar landelijkgebied@provincie-utrecht.

Utrechtse Gebiedspartners aan het woord

In het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak voert de provincie momenteel veel gesprekken. Met deze serie videoportretten willen wij als provincie laten zien met wie we praten, en wie de medebedenkers en ontwikkelaars zijn van de Gebiedsgerichte Aanpak. Gedurende het komende jaar volgen wij verschillende Gebiedspartners.

In de eerste serie afleveringen gaan we op bezoek bij melkveehouder Gerrit de Jong, waterschapsbestuurder Bert de Groot, melkveehoudster Linda Versteeg en wethouder Ton van Maanen. Zij vertellen hoe zij de stikstofopgave ervaren.

Contact

Wilt u contact met ons over de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied en/of de stikstofreductiedoelen?