Provinciale Commissie Leefomgeving

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving aangaan. De PCL adviseert integraal en op hoofdlijnen en richt zich op de samenhang tussen de verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. De PCL heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

Leden & Publicaties
  • PCL leden

    De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit 10 leden. De leden zijn onafhankelijk en zijn deskundig op één of meer kerntaken van de provincie. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren.

    Maak kennis met de PCL leden.

  • Publicaties

    In het publicatieoverzicht vindt u alle adviezen, jaarprogramma's en jaarverslagen van de Provinciale Commissie Leefomgeving.

    Naar de publicaties.

Contact

Secretaris en procescoördinator, Justien Mulder

E-mail: pcl@provincie-utrecht.nl