Provinciale Commissie Leefomgeving

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving aangaan. De PCL adviseert integraal en op hoofdlijnen en richt zich op de samenhang tussen de verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. De PCL heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

Snel naar

 • Advies over Circulaire Samenleving

  Op 5 maart 2021 heeft de PCL advies uitgebracht aan de provincie Utrecht over Circulaire Samenleving. In een circulaire samenleving wordt zorgvuldig gebruik gemaakt van grondstoffen en worden deze steeds opnieuw gebruikt. Met het advies reageert de PCL op de concept beleidsvisie en concept uitvoeringsagenda van de provincie over dit thema. De PCL onderschrijft de ambities van de provincie, maar vindt een sterkere focus op de specifieke kenmerken van de Utrechtse economie en samenleving noodzakelijk. Hoe kunnen circulaire bouwmethoden bijvoorbeeld toegepast worden bij de grote woningbouwopgave in de provincie Utrecht?

  Lees het PCL-advies en de bijlage bij het advies.

  Circulaire Samenleving
 • Inspiratiedocument Binnendorps verdichten

  Op 19 maart 2021 heeft de PCL het Inspiratiedocument Binnendorps verdichten uitgebracht. In dit document beschrijven de jonge onderzoekers van de PCL negen praktijkvoorbeelden van binnendorpse woningbouwprojecten. De projecten zijn onderzocht op hun bijdrage aan de woningvoorraad, duurzaamheid, sociale karakter en inrichting van de openbare ruimte.

  Lees het inspiratiedocument.

   

  Schatkamer De Meern.jpg
 • PCL gastlezing over Donuteconomie

  Op 3 februari 2021 organiseerde de PCL een gastlezing door de Engelse econoom Kate Raworth voor de provincie. Zij vertelde over de Donuteconomie, het door haar ontwikkelde alternatieve economische model, gericht op het voorzien in de behoeften van iedereen, zonder schade toe te brengen aan de planeet. Ook ging zij in op de toepassing van dit model in de provincie Utrecht.

  Bekijk de video

   

   Donuteconomie

Snel naar

 • PCL leden

  De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit 10 leden. De leden zijn onafhankelijk en zijn deskundig op één of meer kerntaken van de provincie. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren.

Contact

Secretariaat PCL, mevr. drs. J.E.H. van der Heijde (secretaris)

Telefoon: 06 18 30 04 73
E-mail: pcl@provincie-utrecht.nl