Provinciale Commissie Leefomgeving

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving aangaan. De PCL adviseert integraal en op hoofdlijnen en richt zich op de samenhang tussen de verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. De PCL heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

Snel naar

 • Gastlezing De Andere kant van de provincie Utrecht door Josse de Voogd en blog door Piet Renooy

  Op woensdag 1 juni 2022 hield onderzoeker Josse de Voogd op verzoek van de PCL een gastlezing over “De Andere kant van de provincie Utrecht.” Hij ging in op de vraag welke mensen en welke groepen afhaken, het vertrouwen in de politiek verliezen, niet meer stemmen of een proteststem uitbrengen. Hij concludeerde dat de provincie Utrecht over het algemeen een zeer “aangehaakte” provincie is. In vervolg hierop schreef PCL-lid Piet Renooy de blog “Stille top, comfortabel of stilte voor de storm”, waarin hij de provincie oproept om oog te houden voor die groepen en wijken waar het onbehagen groeit en hen te betrekken bij de besluitvorming.

 • Inspiratiedocument Binnendorps verdichten

  Op 19 maart 2021 heeft de PCL het Inspiratiedocument Binnendorps verdichten uitgebracht. In dit document beschrijven de jonge onderzoekers van de PCL negen praktijkvoorbeelden van binnendorpse woningbouwprojecten. De projecten zijn onderzocht op hun bijdrage aan de woningvoorraad, duurzaamheid, sociale karakter en inrichting van de openbare ruimte.

  Lees het inspiratiedocument.

   

  Schatkamer De Meern.jpg
 • Vier nieuwe leden in de PCL

  Provinciale Staten hebben op 11 mei 2022 vier nieuwe leden in de PCL benoemd: Hugo Hegeman, Els van Grol, Rutger Dijksterhuis en Thessa Fonds. De PCL heet hen van harte welkom! In bijgaande video stellen zij zich voor.

  Eind april 2022 nam de PCL afscheid van de leden: Fred Vos, Bas van de Griendt, Alie Tigchelhoff, Rudi van Etteger en Hugo van der Steenhoven. De PCL bedankt hen voor de prettige samenwerking.

  Bekijk de video

  Nieuwe leden PCL, mei 2022

Snel naar

 • PCL leden

  De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit 10 leden. De leden zijn onafhankelijk en zijn deskundig op één of meer kerntaken van de provincie. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren.

Contact

Secretariaat PCL, mevr. drs. J.E.H. van der Heijde (secretaris)

Telefoon: 06 18 30 04 73
E-mail: pcl@provincie-utrecht.nl