Provinciale Commissie Leefomgeving

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving aangaan. De PCL adviseert integraal en op hoofdlijnen en richt zich op de samenhang tussen de verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. De PCL heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

Snel naar

 • Advies over de Sociale Agenda

  Op 29 juni 2020 heeft de PCL een advies uitgebracht over de Sociale Agenda van de provincie. Met dit advies levert de PCL input voor de Sociale Agenda die de provincie voorbereidt. De PCL adviseert de provincie om de focus te leggen op drie ambities:  toegankelijkheid, inclusiviteit en participatie.

  Lees het PCL advies

  Fietsers Utrecht
 • Reactie op Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim Omgevingsverordening

  De ontwerpen van de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht lagen van 22 september tot en met 2 november 2020 ter inzage. De PCL heeft met een korte brief op deze ontwerpen gereageerd.

  Lees de reactie van de PCL

   

  Luchtfoto fort Jutphaas
 • Blog Klimaatadaptatie, dat kan je zelf!

  Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met hittegolven. Ook afgelopen zomer liep de temperatuur weer hoog op, met hittestress en droogte tot gevolg. Met de aanleg van groen kunnen we schaduw creëren en water vasthouden. En daar kan iedereen aan bijdragen. PCL-lid Marleen van den Ham schreef er een blog over.

  Lees de PCL blog

  appartementjes in het groen

Snel naar

 • PCL leden

  De commissie bestaat inclusief de voorzitter uit 10 leden. De leden zijn onafhankelijk en zijn deskundig op één of meer kerntaken van de provincie. Eens in de 6 weken komen zij bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren.

Contact

Secretariaat PCL, mevr. drs. J.E.H. van der Heijde (secretaris)

Telefoon: 030 258 24 49
E-mail: pcl@provincie-utrecht.nl