Provincie Utrecht stimuleert sport en bewegen in de buitenruimte

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten. Daarom moet het sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte, sportlocaties en/of recreatiegebieden mensen stimuleren om te gaan bewegen. Sportorganisaties met creatieve ideeën worden dan ook opgeroepen om een subsidieaanvraag te doen tot een maximum van 5.000 euro per project. Dit kan vanaf 1 februari 2024.

Sporten in het Máximapark

Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Sporten is goed voor je lichaam, het ontspant en geeft je nieuwe energie. Daarom willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk buitenruimten geschikt zijn om te bewegen. Dat is ook een stimulans om mensen die niet aan sport doen, toch te laten bewegen."

Met name gemeenten, (sport)organisaties, sport- en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het organiseren van sport- en beweegactiviteiten of de aanleg van fysieke voorzieningen. Er kan subsidie worden aangevraagd tot een maximum van 5.000 euro per aanvraag.

Aanvraag indienen

De uitvoering van de subsidieregeling ligt bij Team Sportservice provincie Utrecht. Deze organisatie ondersteunt en begeleidt overheden, scholen en verenigingen rondom de inzet van sport en bewegen. Vanaf 1 februari 2024 tot en met 14 april 2024 kan er een aanvraag worden ingediend.

Meer informatie subsidieregeling

Meer informatie over deze subsidieregeling en het indienen van de aanvraag volgt in januari 2024 op de websites van de provincie Utrecht en Team Sportservice provincie Utrecht. De regeling zelf kan alvast worden bekeken op de website  https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR703422/1.