Energietransitie

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Het Programma Energietransitie 2020-2025 heeft tot doel de energietransitie in de provincie Utrecht te versnellen met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid, participatie en samenwerking. Het verstrekken van subsidies is een belangrijk instrument voor het realiseren van deze doelstelling.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier