Energietransitie

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Het Programma Energietransitie 2020-2025 heeft tot doel de energietransitie in de provincie Utrecht te versnellen met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid, participatie en samenwerking. Het verstrekken van subsidies is een belangrijk instrument voor het realiseren van deze doelstelling. Als toetsingskader voor het verstrekken van subsidies is de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht (USET 2021) op 14 juli 2021 in werking getreden.

Inschrijven voor deze subsidie

Digitaal aanvragen is op dit moment nog niet mogelijk. U kunt een aanvraagformulier opvragen via: subsidies@provincie-utrecht.nl