Energietransitie

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Het Programma Energietransitie 2020-2025 heeft tot doel de energietransitie in de provincie Utrecht te versnellen met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid, participatie en samenwerking. Het verstrekken van subsidies is een belangrijk instrument voor het realiseren van deze doelstelling. Als toetsingskader voor het verstrekken van subsidies is de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht (USET 2021) op 14 juli 2021 in werking getreden.

Ook kan een integriteitsonderzoek op grond van de Wet Bibob onderdeel uitmaken van de beoordeling van uw subsidieaanvraag. Als provincie willen we met dit onderzoek voorkomen dat met de subsidieregeling criminele activiteiten worden gefinancierd. Op basis van een aselecte steekproef kunt u hiervoor worden benaderd. Het niet, onvolledig, of onjuist aanleveren van informatie die benodigd is voor het onderzoek of een negatieve uitkomst van het onderzoek kunnen consequenties hebben voor de verlening van de subsidie.

Deze subsidie aanvragen

Wij vragen u om uw subsidieaanvraag vooraf te bespreken met onze projectleiders. Neem hierover contact op met: subsidies.energietransitie@provincie-utrecht.nl

Nadat u uw aanvraag heeft doorgesproken, kunt u dit formulier invullen.

Aanvraagformulier

Zie ook