Klimaatadaptatie

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

De provincie Utrecht heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde, groene en klimaatbestendige regio te zijn waar het prettig wonen en werken is. Deze subsidieregeling stimuleert en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende schaalniveaus (gemeenten, corporaties, stichtingen, scholen, bedrijven collectieven van minimaal vijf bedrijven etc.). Bij voorkeur draagt een initiatief bij aan de ambities van klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde leefomgeving, maar levert minimaal een substantiële bijdrage aan de doelen van twee van de drie ambities. Ook is er specifieke aandacht voor innovatieve projecten die ook elders ingezet kunnen worden.

Gesubsidieerde projecten

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze regeling zijn bijvoorbeeld de realisatie van groen-blauwe schoolpleinen, groene daken en/of gevels, vergroenen van bedrijventerreinen, lokale hitteplannen, realisatie buurt- of geveltuinen, collectief ontstenen van tuinen et cetera. Ook onderzoeks- en/of proceskosten die hieraan vooraf gaan zijn subsidiabel.

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier