Aanvragen omgevingsvergunning

Als u uw chemische bedrijf wilt uitbreiden, een oude fabriek wilt slopen of asbest wilt opslaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De RUD Utrecht, die namens de provincie taken uitvoert, beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De RUD Utrecht kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Verklaring van geen bedenkingen

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen voor de natuur heeft. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het aspect natuur aan. Geeft de provincie deze verklaring niet af? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Vergunning aanvragen via Omgevingsloket Online

Vragen of hulp nodig?

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht

E-mail: info@rudutrecht.nl
Telefoon: (030) 702 33 00

Kijk voor meer contactgegevens op de website van de RUD Utrecht.