Aanvragen omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm)

Een bedrijf moet vooraf toestemming vragen als het activiteiten wil doen die invloed hebben op het milieu. Bijvoorbeeld op het gebied van windturbineparken, rioolwaterzuivering, beheer en opslag van afvalstoffen, grond of baggerspecie en voor de opwekking van aardwarmte. De RUD Utrecht, die namens de provincie Utrecht taken uitvoert, voert dan een beperkte milieutoets uit. Bij toestemming krijgt u een eenvoudige omgevingsvergunning, zonder voorschriften.

Vergunning aanvragen via Omgevingsloket Online

Vragen of hulp nodig?

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht

E-mail: info@rudutrecht.nl
Telefoon: (030) 702 33 00

Kijk voor meer contactgegevens op de website van de RUD Utrecht.