Aanvragen omgevingsvergunning voor op- en overslag asbest

Asbest is een kankerverwekkende stof. Moet u asbest op- of overslaan én heeft u een BRZO- of IPPC-Rie-4-bedrijf? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. De RUD Utrecht, die namens de provincie Utrecht taken uitvoert, beslist over uw aanvraag.

Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De RUD Utrecht beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De RUD Utrecht kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online.

Vergunning aanvragen via Omgevingsloket Online

Vragen of hulp nodig?

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht

E-mail: info@rudutrecht.nl
Telefoon: (030) 702 33 00

Kijk voor meer contactgegevens op de website van de RUD Utrecht.