Houtopstanden en beschermde kleine landschapselementen

Doorgeven kapmelding of melding beschermde kleine landschapselementen

Wilt u bomen kappen of flink snoeien? Een poel of slootje dempen? Een houtwal of struiken verwijderen? Controleer dan eerst of u zich moet houden aan de regels voor houtopstanden of beschermde kleine landschapselementen. Het zou kunnen dat u melding van uw plannen moet maken bij de provincie Utrecht.

Alle houtachtige gewassen (bomen, boomvormers, struiken, hagen, hakhout of griend) die een oppervlakte grond beslaan van minimaal tien are óf een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen, vallen onder de noemer houtopstanden. Bekijk de regels voor houtopstanden.

Voorbeelden van kleine landschapselementen zijn knotwilgen, poelen en houtwallen, maar ook één boom, wat struikgewas of een wegberm kan een klein landschapselement zijn. Op de kaart Beschermde kleine landschapselementen staan de kleine landschapselementen die in de provincie Utrecht een beschermde status hebben. Bekijk de regels voor beschermde kleine landschapselementen.