Wijzigen omgevingsvergunning voor het milieu

Als voor uw bedrijf een milieuvergunning is afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaalde gevallen een wijzigingsvergunning aanvragen. In andere gevallen hoeft u alleen een melding te doen. U hoeft niets te doen als de verandering binnen het kader van de vergunning blijft.

Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De RUD Utrecht, die namens de provincie Utrecht taken uitvoert, beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De RUD Utrecht kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Soms vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dan vraagt u bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) aan. Geeft de RUD Utrechtdeze verklaring niet af? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Wijziging doorgeven via Omgevingsloket Online

Vragen of hulp nodig

RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht

E-mail: info@rudutrecht.nl
Telefoon (030) 702 33 00

Kijk voor meer contactgegevens op de website van de RUD Utrecht