Milieuhinder

Hinder veroorzaakt door geluid, geur, stof en licht, bedreigt in belangrijke mate uw gezondheid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt landelijk wat de gevolgen van milieuproblemen zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen van een milieubelastende bron. Bijvoorbeeld een drukke weg. De resultaten hiervan zijn op de CBS-website Statline terug te vinden.

Hemelhelderheid op kaart

Geluid industrie in kaart

Geluidsbelasting provinciale wegen in kaart

Contact

Secretariaat beleidsafdeling Fysieke Leefomgeving

T: (030) 258 90 11
E: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl