Kavelruil Kamerik-Harmelen

Begin 2019 is gestart met de kavelruil Kamerik-Harmelen. De kavelruil richt zich op de polders Kamerik, Teckop, Gerverscop, Houtdijken en ’s-Gravensloot. Ook kavels van de provincie in het gebied worden ingezet voor de kavelruil. De ambitie is om enkele honderden hectares te ruilen. Hierdoor kan de landbouwstructuur verbeteren. De kavelruil helpt bovendien om het waterbeheer te verbeteren, het beheer van weidevogels te versterken, de bodemdaling af te remmen en agrarisch verkeer te verminderen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer over kavelruil Kamerik-Harmelen

Europese vlag
"Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

Contact

Wilt u meer informatie over de kavelruil Kamerik-Harmelen?

Neem dan contact op met projectleider Jos Geenen: jos.geenen@provincie-utrecht.nl of telefoonnummer 06 - 18 30 05 72.

Registratie van informatieavonden Kavelruil Kamerik - Harmelen, juli 2020.