Grondverkoop en pacht

De provincie Utrecht verkoopt overtollige grond om geld en ruimte te realiseren voor de aanleg en het beheer van de natuurgebieden in de provincie: het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De verkoop wordt gefaseerd uitgevoerd. Overheidsdoelen, zoals bijvoorbeeld de inrichting en het beheer van natuur, het versterken van de landbouwstructuur, recreatie of de waterveiligheid, zijn bij de verkoop altijd leidend. Per geval wordt gekeken op welke manier de verkoop van grond kan bijdragen aan het bereiken van deze doelen.

Contact

Algemene vragen over provinciale grondzaken
Telefoon: 030 258 91 11
E-mail: grondzaken@provincie-utrecht.nl