Grondverkoop en pacht

De provincie Utrecht verkoopt overtollige grond om geld en ruimte te realiseren voor de aanleg en het beheer van de natuurgebieden in de provincie: het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De verkoop wordt gefaseerd uitgevoerd. Overheidsdoelen, zoals bijvoorbeeld de inrichting en het beheer van natuur, het versterken van de landbouwstructuur, recreatie of de waterveiligheid, zijn bij de verkoop altijd leidend. Per geval wordt gekeken op welke manier de verkoop van grond kan bijdragen aan het bereiken van deze doelen.

Kaarten met locaties te ontwikkelen natuur

Meer weten over de locaties van de te ontwikkelen natuur?

 

Actuele mededelingen over de verkoop en ruil van grond

Actuele mededelingen pachtuitgifte

Verlopen mededelingen over de verkoop en ruil van grond

Contact

Heeft u nog vragen over bovenstaande informatie?. Deze kunt u per mail stellen aan grondzaken@provincie-utrecht.nl.