Mobiliteitsplan 2014-2028

Met het nieuwe Mobiliteitsplan wil de provincie Utrecht zorgen voor een goede bereikbaarheid per fietsopenbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving. Dit maakt onze provincie een aantrekkelijkere vestigingsplaats. Het versterkt daarnaast de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving.

Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsprogramma

Het Mobiliteitsplan bestaat uit een Mobiliteitsvisie en een Mobiliteitsprogramma. De Mobiliteitsvisie (pdf, 17 MB) bevat de langetermijndoelen om de verbindende knooppuntpositie van de provincie Utrecht goed te laten functioneren. Daarnaast staat erin beschreven welke rol de provincie op zich neemt om deze doelen te realiseren, zonder dit af te schuiven op toekomstige generaties en andere gebieden. Tenslotte is er in de Mobiliteitsvisie te lezen wat de provincie van andere overheden verwacht om de gezamenlijke doelen te realiseren.

Dit beleid wordt iedere vier jaar concreet gemaakt in een Mobiliteitsprogramma 2019 - 2023 (pdf, 7,8 mb. Hierin staat staat welke acties op de lange en korte termijn nodig zijn. Omdat het programma loopt tot 2028, vraag het meer tijd dan één coalitieperiode. Met het flexibele Mobiliteitsprogramma kan de provincie Utrecht inspelen op veranderende omstandigheden en zich aansluiten bij samenwerkingsverbanden.

Er is een dashboard ontwikkeld om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van en binnen de provincie Utrecht. Hierop staan feiten en cijfers over:

Aan de hand van de informatie uit het dashboard kunnen we beoordelen hoe het Mobiliteitsprogramma ervoor staat en of er aanleiding voor het bijsturen van maatregelen.

Contact

Secretariaat van de afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur

Telefoon: 030 258 90 12

E-mail:  secretariaat.mobiliteit@provincie-utrecht.nl