Ontwerpateliers Natuurinclusief

Versnellen van natuurinclusief bouwen

Groen wordt steeds belangrijker in onze steden en dorpen. Daarom staat de wens om natuurinclusief te bouwen, herontwikkelen en inrichten steeds hoger op de agenda. Dit betekent dat er ruimte voor biodiversiteit wordt gecreëerd op, aan of in het gebouw of de (openbare) ruimte in de omgeving. Hierdoor kunnen er meer diverse plant- en diersoorten leven. Ook zorgen de maatregelen voor een prettig en gezond leef- en werkklimaat en zijn woningen met groen in de buurt meer waard.

Hoe pak je dat aan? Gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers kunnen een project indienen voor een Ontwerpatelier Natuurinclusief. Dan kijkt een netwerk van externe experts met een frisse blik en vanuit meerdere invalshoeken naar het initiatief. Zij geven gratis advies waarmee u het project verder kunt brengen. Zo kunnen we samen de vergroening in onze provincie versnellen.

Slimme oplossingen, brede blik

Werkt u aan een visie waarbij u graag wilt vergroenen, maar niet weet hoe? Heeft u een voorstel voor een natuurinclusief project en wilt u dit verder brengen? Of bent u op zoek naar een manier om de (maatschappelijke) waarde van groen mee te nemen in uw business case? In een Ontwerpatelier Natuurinclusief gaan de experts - samen met u - met uw vraag aan de slag. Zij zijn gewend om innovatief en oplossingsgericht te denken, met een brede blik. Het advies is concreet en behapbaar. U kunt er meteen mee verder.

Ontwerpateliers uitgelicht

 • Huis Mandala

  Jutphaas Wonen realiseert 18 appartementen in Nieuwegein voor jongvolwassenen met het Downsyndroom. Hun ouders gaven de opdracht voor dit Huis Mandala. Het expertteam dacht mee over welke natuurinclusieve en klimaatadaptieve maatregelen de woningcorporatie eenvoudig kan nemen bij dit bijzondere project. 

 • Soesterberg Noord

  Gemeente Soest vormt het gebied Kamer 2 in Soesterberg Noord  om naar een aantrekkelijke woonwijk. Ze wil de afspraken in het Convenant Duurzame Woningbouw toepassen. Wat betekenen de afspraken voor het ontwerp en voor de kosten? Welke mogelijkheden zijn er in de tijdelijke situatie? Hoe past dit in de gebiedsvisie voor groen, klimaat en gezond leven? 

Komt uw initiatief in aanmerking?

Met de ontwerpateliers willen we initiatiefnemers tijdens één bijeenkomst een stap verder brengen. Initiatieven en opgaven met de volgende kenmerken komen daarvoor in aanmerking:

 • Afkomstig van gemeenten, woningcorporaties, (kleine) projectontwikkelaars en overige doelgroepen zoals VVE’s, scholen, zorginstellingen, bedrijventerreinen, ondernemersverenigingen.

 • Doel is verbeteren biodiversiteit, gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie door natuurinclusief ontwerpen en inrichten.
 • Ligt binnen de provincie Utrecht.
 • Vraagt om interdisciplinaire en creatieve aanpak.
 • Heeft een (enigszins) afgebakende vraagstelling.
 • Bevindt zich voorbij de ideefase, maar is nog niet volledig uitgewerkt.

Deelname is kosteloos.

Aanvraag indienen

Wilt u meer weten of een aanvraag indienen? Stuur dan een e-mail naar samenvoornatuur@provincie-utrecht.nl. De projectleider neemt dan contact met u op.

Experts

Maak kennis met onze experts:

Erik Bijsterbosch, expert groene gebiedsontwikkeling 

Jort de Bosch Kemper, expert ecologie

Harry Boeschoten, expert groene netwerken

Jan Willem Burgmans, expert natuurinclusief bouwen en ontwikkelen

Bart Cardinaal, expert groene placemaking

Merlissa Diele, expert financiële groenwaarde

Charlotte Ernst, expert circulaire conceptontwikkeling

Lex de Jong, expert klimaatadaptatie in de openbare ruimte

Jip Louwe Kooijmans, expert ecologie

Mathias Lehner, expert natuurinclusief/klimaatadaptief en architectuur

Hiltrud Pötz, expert natuurinclusief/klimaatadaptief en architectuur

Jan Henk Tigelaar, expert natuurinclusieve/klimaatadaptieve daken

Waarom natuurinclusief bouwen en inrichten?

Natuurinclusief bouwen en inrichten gaat om meer dan het beschermen van (zeldzame) dier- en plantsoorten. Het draagt ook bij ook aan een gezonde leefstijl, een aantrekkelijker woon- en werkklimaat en klimaatadaptatie. Daarnaast heeft een groene omgeving ook economische voordelen. Zo blijkt uit onderzoek dat groen in de directe omgeving van een woning de vastgoedwaarde met 4 tot 15 procent verhoogt.

Door de natuur vanaf het begin onderdeel te maken van ruimtelijke projecten, kan de biodiversiteit in de omgeving behouden blijven. Of verbeterd worden, met het meeste effect en tegen de laagste kosten. Dieren en planten kunnen een plek krijgen in de gebouwde omgeving met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen. Denk aan:

 • nestplaatsen voor vogels of vleermuizen
 • groene daken of gevels
 • meer en diverse inheemse planten in de omgeving
 • wadi's en waterdoorlatende verharding.

Het verbinden van groen- en waterstructuren is daarbij belangrijk om voldoende grote leefgebieden te ontwikkelen.