Ontwerpateliers Natuurinclusief provincie Utrecht

Versnellen van natuurinclusief bouwen, herontwikkelen en inrichten

Groen wordt steeds belangrijker in steden en dorpen en de wens om natuurinclusief te bouwen, herontwikkelen en inrichten staat dan ook hoog op de agenda. Maar hoe pak je dat aan? Gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers kunnen een project inbrengen voor een Ontwerpatelier Natuurinclusief. Daar kijkt een netwerk van externe experts met een frisse blik en vanuit meerdere invalshoeken naar het initiatief. En geven zij advies waarmee u uw project verder kunt brengen. Zo kunnen we samen de vergroening in onze provincie versnellen.

Waarom natuurinclusief bouwen en inrichten?

Natuurinclusief bouwen en inrichten draagt niet alleen bij aan het beschermen van zeldzame dier- en plantsoorten, maar ook aan een gezonde leefstijl, een aantrekkelijker woon- en werkklimaat en klimaatadaptatie.

Slimme oplossingen, brede blik

Heeft u een initiatief of werkt u aan een visie waarbij u graag wilt vergroenen, maar weet u niet hoe? Heeft u een voorstel voor een natuurinclusief project ontwikkeld en wilt u dit verder brengen? Bent u op zoek naar een manier om de (maatschappelijke) waarde van groen mee te nemen in uw business case? In een Ontwerpatelier Natuurinclusief gaan de experts - samen met u - met uw vraag aan de slag. Zij zijn gewend om innovatief en oplossingsgericht te denken, vanuit een brede blik. Het advies is concreet en behapbaar, zodat u er meteen mee verder kunt.

Experts met verschillende disciplines

De strategische experts hebben hun sporen in hun vakgebied verdiend en komen uit de volgende disciplines::

 • Groen & natuur
 • Architectuur
 • Groene gebiedsontwikkeling en vastgoed
 • Natuurinclusief bouwen
 • Circulaire conceptontwikkeling
 • Financiële groenwaarde

Komt uw initiatief in aanmerking?

Met de ontwerpateliers willen we initiatiefnemers tijdens één bijeenkomst een stap verder brengen. Initiatieven en opgaven met de volgende kenmerken komen daarvoor in aanmerking:

 • Afkomstig van gemeenten, woningcorporaties, (kleine) projectontwikkelaars en overige doelgroepen zoals VVE’s, scholen, zorginstellingen, bedrijventerreinen, ondernemersverenigingen.
 • Doel is verbeteren biodiversiteit, gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie door natuurinclusief ontwerpen en inrichten.
 • Ligt binnen de provincie Utrecht.
 • Vraagt om interdisciplinaire en creatieve aanpak.
 • Heeft een (enigszins) afgebakende vraagstelling.
 • Bevindt zich voorbij de ideefase maar is nog niet volledig uitgewerkt.

Deelname is kosteloos.

Meer weten of een aanvraag indienen?

Wilt u meer weten of een aanvraag indienen? Stuur dan een e-mail naar samenvoornatuur@provincie-utrecht.nl. De projectleider neemt dan contact met u op.