Kavelruil Kromme Rijn Oost

De provincie Utrecht wil door inzet van een vrijwillige kavelruil afspraken maken met grondeigenaren en -gebruikers van het kavelruilgebied over het realiseren van natuur in combinatie met het meer toekomstbestendig maken van agrarische bedrijven. De kavelruil zal plaatsvinden in het gebied tussen Langbroek en kasteel Amerongen (tussen de N227, de N225 en de Lekdijk). Het kavelruilproces is van groot belang voor het behalen van de natuurdoelen op grond binnen het Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland , het verbeteren van de landbouwstructuur en het versterken van de Lekdijk. De aanmeldperiode is verstreken. Inmiddels is in juni 2024 de eerste kavelruil rond, lees voor meer informatie de brief van juni 2024.

Meer informatie over de kavelruil Kromme Rijn Oost

Contact

Wilt u meer informatie over de kavelruil Kromme Rijn Oost? Mail dan naar kavelruilkro@provincie-utrecht.nl. Afhankelijk van uw vraag neemt de projectleider of de kavelruilcoördinator dan contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, dan kunt u bellen met de projectleider Helene Hine, 06 43 41 59 02.