Kavelruil Utrecht-West

De provincie Utrecht wil door inzet van een vrijwillige kavelruil afspraken maken met de grondeigenaren en -gebruikers van het kavelruilgebied over de realisatie van natuur en het meer toekomstbestendig maken van agrarische bedrijven. De kavelruil in Utrecht West richt zich op de gebieden: Groot Mijdrecht Noord-Oost, Groot Wilnis-Vinkeveen en de Oostelijke Vechtplassen. Ook kavels die in eigendom zijn van de provincie worden ingezet voor de kavelruil. Het kavelruilproces is van groot belang voor het behalen van de natuurdoelen op grond binnen de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland en het verbeteren en verduurzamen van de landbouwstructuur. 

De eerste ronde van de kavelruil is op 30 mei 2024 afgerond met het passeren van de kavelruilakte Groot Mijdrecht Noord-Oost en Tienhoven. De aanmeldperiode voor de tweede ronde start 16 juli 2024 en loopt tot 16 september 2024 12.00 uur. Degenen die zich in de eerste ronde al hebben aangemeld, krijgen voorrang bij het verkrijgen van gronden uit de eerste ronde. In deze tweede ronde brengt de provincie alleen natuurgronden in. 

De kavelruilcoördinator gaat na sluiting van de inschrijvingstermijn weer aan de slag om contact op te nemen met de geïnteresseerden om de situatie, de wensen en de mogelijkheden te verkennen voor de tweede ronde.

Meer informatie over de kavelruil in Utrecht-West

Contact

Wilt u meer informatie over de kavelruil Utrecht-West?

Neem dan contact op met de kavelruilcoördinator Erwin van den Berg: info@greenfielddevelopment.nl of 035 – 5310922.