Kavelruil Utrecht-West

De provincie Utrecht wil door inzet van een vrijwillige kavelruil afspraken maken met de grondeigenaren en -gebruikers van het kavelruilgebied over de realisatie van natuur en het toekomstbestendig maken van agrarische bedrijven. De kavelruil richt zich op de gebieden: Groot Mijdrecht Noord-Oost, Groot Wilnis-Vinkeveen, de Oostelijke Vechtplassen en het Gagelgebied. Ook kavels die in eigendom zijn van de provincie worden ingezet voor de kavelruil.

Contact

Wilt u meer informatie over de kavelruil Utrecht-West?

Neem dan contact op met de kavelruilcoördinator Erwin van den Berg: info@greenfielddevelopment.nl of 035 – 5310922.