Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Het Lingegebied & Diefdijk-Zuid is een uniek stukje natuur langs de rivier de Linge en de Diefdijk. In het kleinschalige rivierenlandschap met open water, rietlanden, moeras, grasland en natte wilgenbosjes is rust en ruimte. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken, is het Lingegebied & Diefdijk-Zuid aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied ligt in de gemeenten West-Betuwe en Vijfheerenlanden in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Lingegebied & Diefdijk-Zuid op de kaart

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling

Telefoon: 030 258 90 11

E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl.