Zouweboezem

Het Natura 2000-gebied Zouweboezem ligt in de gemeente Vijfheerenlanden, in het zuidwesten van de provincie Utrecht. Het natuurgebied bestaat uit de Zouweboezem met open water, rietlanden en natte bosschages en de Polder Achthoven met extensieve graslanden, een dichte slotenstructuur en bospercelen. Het huidige boezemgebied is ontstaan door ruim zes eeuwen aan menselijke ingrepen, als essentieel onderdeel van het lokale watersysteem.

Zouweboezem op de kaart

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling

Telefoon: 030 258 90 11

E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl