600.000 euro voor groene, gezonde en klimaatbestendige initiatieven

De provincie Utrecht opent op 2 april een subsidieregeling om buurten en gebouwen groener, gezonder en meer klimaatbestendig te maken en de biodiversiteit te verbeteren. Verenigingen, stichtingen, gemeenten, bedrijven, woningcorporaties, VvE’s en andere rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor een initiatief in de buitenruimte, een bewustwordingscampagne of voor innovatie en onderzoek. In totaal is ruim 600.000 euro beschikbaar.

Bewoners maken een boomspiegeltuin

De groeiende bevolking in de provincie Utrecht en het veranderende klimaat bieden uitdagingen voor het behouden van een gezonde leefomgeving met voldoende groen en biodiversiteit. Steeds hevigere regenbuien, risico op wateroverlast en hete dagen en droogte in de zomer zorgen voor schade. Daarom wil de provincie initiatieven stimuleren die bijdragen aan het groen en gezond inrichten van steden en dorpen. Dit helpt om het droger en koeler te houden bij extreem weer.

Enkele voorbeelden van initiatieven die in de voorgaande jaren subsidie ontvingen van de provincie:

Groene parkeerplaatsen 

De Oosterlichtkerk in De Bilt heeft subsidie aangevraagd voor het vergroenen van de tuin en van de parkeerplaatsen bij de kerk met halfverharding (halfopen tegels, zie foto). Dit draagt bij aan de biodiversiteit (meer leven in de bodem) en bij harde regen kan het water beter in de grond wegzakken. 

Opening vernieuwd terrein Oosterlichtkerk
Opening vernieuwd terrein Oosterlichtkerk

Biodiverse daktuin

Een biodiverse groene gevel of groen dak komt ook in aanmerking voor subsidie. Zo heeft het Hof van Cartesius in Utrecht met behulp van de subsidie een groene daktuin gerealiseerd van 180 m2. Dit zorgt voor efficiënter afvoeren van regenwater, verkoeling en het bevorderen van biodiversiteit in stedelijk gebied.

Daktuin Hof van Cartesius
Daktuin Hof van Cartesius. 

Boomspiegelfeest

Boomspiegels, de kleine stukjes grond rondom bomen, kunnen vaak een stuk groener. Guerrilla Gardeners vroeg subsidie aan voor hun jaarlijkse Boomspiegelfeest. Hiermee hielp de stichting bewoners die samen met hun buren de ruimte rondom de bomen in hun straat wilden opfleuren. Goed voor planten en dieren en een mooie manier voor buren om elkaar te ontmoeten. Guerrilla Gardeners geeft tips, promotiemateriaal en pakketten met inheemse planten en bloembollen. De afgelopen twee jaar zijn al 1200 boomspiegels in onze provincie vergroend.

Chantal van der Lee van Guerilla Gardeners
Chantal van der Leest, projectleider bij Guerrilla Gardeners plant plantjes voor een Boomspiegel

Versteende wijken

Gedeputeerde Has Bakker vertelt over het belang van de subsidieregeling:

“Door het veranderende klimaat krijgen we vaker te maken met hevige regens en met hitte en droogte in de zomer. Vooral in buurten en straten die erg versteend zijn geeft dat de meeste overlast. Daar stroomt het water moeilijker weg en blijft warmte bij een hittegolf langer hangen. We willen ervoor zorgen dat deze plekken in de provincie beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Daarom ondersteunen we initiatieven uit de meest versteende wijken net iets meer, zij komen in aanmerking voor een hoger subsidiebedrag.”

Voorwaarden

Er kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven die de omgeving groener, gezonder (meer beweging en ontmoeting) en klimaatbestendiger maken.  Initiatiefnemers kunnen minimaal € 2.000 en maximaal € 50.000 aanvragen, waarbij maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. In een ‘versteende’ wijk (label F op de kaart Groen in de buurt) kan tot € 60.000 subsidie worden aangevraagd. Hierbij worden tot 75% van de werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Meer informatie en webinar

Meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden vindt u op de subsidiepagina. Initiatiefnemers die erover denken subsidie aan te vragen, kunnen zich aanmelden voor een webinar op vrijdag 2 april. Medewerkers van de provincie vertellen dan meer over de subsidie en geven tips voor de aanvraag.

Subsidie groene schoolpleinen

De afgelopen jaren hebben diverse Utrechtse basisscholen hun schoolplein groener en klimaatbestendiger gemaakt. Ook dit jaar is dat weer mogelijk met subsidie van de provincie. Om scholen te helpen bij het vergroenen van hun plein en het aanvragen van subsidie, biedt de provincie procesbegeleiding aan. Scholen kunnen zich hiervoor aanmelden via een intakegesprek met het expertteam van het Servicepunt Utrechtseschoolpleinen. Na goedkeuring door het expertteam kan de school een subsidieaanvraag indienen. Vanuit de subsidieregeling voor groene schoolpleinen is in totaal 575.000 euro beschikbaar.Meer informatie over de subsidieregeling voor scholen én algemene tips over het vergroenen van het schoolplein is te vinden op https://www.utrechtseschoolpleinen.nl/.

Voor persinformatie:
jiri.glaap@provincie-utrecht.nl06 39 63 21 97