Groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Wilt u de leefomgeving in steden en dorpen groener, gezonder en klimaatbestendiger maken? Vraag dan subsidie aan. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie Utrecht initiatieven op verschillende schaalniveaus en in verschillende fasen: van voorbereiding tot uitvoering van werkzaamheden.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld het vergroenen van bedrijventerreinen, het klimaatadaptief inrichten van sportvelden, of het aanleggen van groene speelplekken, pleinen, buurt-ontmoetingstuinen, voedselbossen. Of de aanleg van biodiverse groene daken vanaf 40 vierkante meter. Maar ook het uitvoeren van onderzoek, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar klimaatbestendige bomen, of een bewustwordingscampagne vallen hieronder.

Wilt u subsidie aanvragen voor het vergroenen van een schoolplein? Kijk dan op Groene Schoolpleinen.

Deze subsidie aanvragen

Kies in het aanvraagformulier voor de subsidie paragraaf ‘initiatieven voor het groener, gezonder en klimaatbestendiger maken van de omgeving'.

Het aanvraagformulier hoeft niet in één keer ingevuld te worden, maar kan ook tussentijds worden opgeslagen en later worden aangevuld en/of gewijzigd.

Vul het online aanvraagformulier in