Utrechtse agrariërs kunnen met vragen terecht bij Vraagbaak Landbouw

Agrarisch ondernemers in de provincie Utrecht kunnen vanaf 4 maart met hun vragen aan de provincie terecht bij de Vraagbaak Landbouw. Een centrale ingang voor agrariërs was er nog niet. Met de Vraagbaak Landbouw wil de provincie de drempel tot contact verlagen en agrariërs waar dat mogelijk is duidelijkheid bieden.

relatiebeheerders vraagbaak landbouw
De relatiebeheerders van de Vraagbaak Landbouw, van links naar rechts: Anne-Marie Boere, Roelof Wijma, Malou Adema-Almeloo

Die duidelijkheid is hard nodig. De opgaven voor het landelijk gebied, zoals natuurherstel, vermindering van de stikstofuitstoot en het verbeteren van de kwaliteit van water en bodem, komen voor een deel samen op het boerenerf. Om toekomstgerichte keuzes voor het bedrijf te maken hebben agrariërs duidelijke informatie nodig van de overheid. Die informatie is nu niet altijd toegankelijk of goed vindbaar. De relatiebeheerders die aan de Vraagbaak Landbouw verbonden zijn, gaan hier verandering in brengen. Zij zijn de contactpersonen voor vragen van Utrechtse agrariërs aan de provincie en zorgen voor een tijdig, eenduidig en accuraat antwoord. De relatiebeheerders zijn toegewezen aan verschillende gebieden in de provincie waardoor agrariërs altijd met dezelfde persoon te maken krijgen.

Lastige vragen

Voor een Utrechtse agrariër kan het een uitdaging zijn om de juiste persoon of afdeling binnen de provincie te vinden. Contact verloopt veelal via verschillende personen. Zo wordt een vraag over de energietransitie door een andere ambtenaar beantwoord dan wanneer het gaat over vragen over verduurzaming. Door die complexiteit laat beantwoording van landbouwvragen nogal eens op zich wachten. De keuzes die agrariërs moeten maken over de bedrijfsvoering raken namelijk al gauw aan verschillende beleidsterreinen. Denk aan een ondernemer met zowel varkens als koeien die besluit te willen stoppen met het houden van varkens. Dan komt er stikstofruimte vrij, is er sprake van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en wijzigt de vergunning voor het bedrijf (Vergunningen).

Relatiebeheerders

De relatiebeheerders van de Vraagbaak Landbouw zorgen voor een betere en snellere interne afstemming bij dit soort complexe vragen vanuit de sector. Zij vormen de schakel tussen de agrariër en de provincie en zorgen dat vragen bij de juiste afdeling of persoon belanden. Als agrariër hoef je dus niet meer zelf op zoek naar de juiste persoon binnen de provincie. Mocht er niet meteen voldoende informatie beschikbaar zijn om de vraag te beantwoorden, dan zorgt de relatiebeheerder ervoor dat deze wordt genoteerd. Zodra er meer duidelijkheid beschikbaar is koppelt de relatiebeheerder dit terug aan de agrariër. Tegelijkertijd geeft de relatiebeheerder signalen uit de landbouwsector ook terug aan de provincie zodat hiermee in het beleid en de uitvoering daarvan rekening mee kan worden gehouden.

Op deze manier moet de drempel voor agrariërs richting de provincie worden verlaagd en hoopt de provincie de ondernemers beter van dienst te zijn bij de uitdagingen die afkomen op het landelijk gebied.

Meer informatie en contact

Agrarisch ondernemers kunnen op de pagina Vraagbaak Landbouw bekijken bij welke relatiebeheerder ze met hun vragen terecht kunnen. Vragen over de nieuwe Vraagbaak Landbouw kunt u mailen naar: vraagbaaklandbouw@provincie-utrecht.nl 

Of neem direct contact op met de relatiebeheerder uit uw gebied:

Utrecht, Utrechtse Venen, Veenweiden de Meije, Utrechtse Waarden en Oostelijke Vechtplassen
Eemvallei
Utrechtse Heuvelrug, Vallei Utrecht en Kromme Rijnstreek
  • Vacature, tijdelijk waargenomen door Anne-Marie Boere
Vijfheerenlanden

Weet u niet onder welk gebied uw onderneming valt? Dan kunt u het algemene informatienummer van de provincie Utrecht bellen: 030 258 91 11. Zij verbinden u dan door met de juiste relatiebeheerder.

 

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37