Economie en innovatie (EBU): MIT Haalbaarheidsprojecten

Status: U kunt nu subsidie aanvragen

Aanvraagperiode: -

Qua hoeveelheid aanvragen is op 7 april 2020 het subsidieplafond bereikt. Aanvragen die daarna zijn binnengekomen, worden hoogstwaarschijnlijk afgewezen.

Bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van kenniseconomie en innovatie en moeten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Regionale Economische Agenda.

Binnen de regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Een haalbaarheidsproject is bedoeld om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek.

Inschrijven voor deze subsidie

Er is voor 2020 nog de mogelijkheid om via email/post uw aanvraag in te dienen. Gebruik daarvoor het formulier dat onderaan de pagina gedownload kan worden.

Aanvragen