Nieuwe natuur realiseren en verbeteren kwaliteit van natuur en landschap

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versterken, is tussen 1990 en 2012 ruim 5000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuurterrein. In het nieuwe natuurbeleid is afgesproken dat daar vanaf 2013 nog circa 4500 hectare nieuwe natuur bij komt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Doel van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is een bijdrage leveren aan de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de Groene Contour, de kwaliteitsverbetering van de natuurgebieden in de provincie Utrecht en de uitvoering van natuurherstelmaatregelen in N2000 gebieden. De verordening stelt ook subsidie beschikbaar voor inrichtingsmaatregel voor aandachtsoorten.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier SKNL