Nieuwe natuur realiseren en verbeteren kwaliteit van natuur en landschap

Status: U kunt nu subsidie aanvragen

Aanvraagperiode: -

Om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versterken, is tussen 1990 en 2012 ruim 5000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuurterrein. In het nieuwe natuurbeleid is afgesproken dat daar vanaf 2013 nog circa 4500 hectare nieuwe natuur bij komt.

De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) is een middel dat helpt bij het bereiken van deze doelen. De SKNL stelt ook subsidie beschikbaar voor aandachtssoorten, verbeteren van de kwaliteit van weidevogelreservaten.     

Inschrijven voor deze subsidie

Aanvraagformulier