Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is een subsidie om landbouwgrond om te vormen naar natuur en om de kwaliteit van de natuur en het landschap te verbeteren, te verhogen of te herstellen.

Doel 

Het doel van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is een bijdrage leveren aan de realisatie van het Natuurnetwerk Natuur Netwerk Nederland (NNN ) en de Groene  Contour, de kwaliteit van de natuurgebieden in de provincie verbeteren en de instandhouding van leefgebieden van bepaalde plant- en diersoort (aandachtsoorten).

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier SKNL